Mishandling af tilbageholdte efter kupforsøget i Tyrkiet

Amnesty International opfordrer den tyrkiske regering til omgående at give uafhængige observatører adgang til de politistationer, sportshaller, domhuse og øvrige detentioner, hvor tilbageholdte efter militærkupforsøget i landet nu holdes fanget.

Opfordringen kommer efter, at Amnestys kriseresearchere i Tyrkiet har modtaget troværdige rapporter om tortur og mishandling af tilbageholdte i officielle såvel som uofficielle detentionscentre i landet.

Ifølge rapporter, som Amnesty har modtaget, tilbageholder tyrkisk politi i Istanbul og Ankara mistænkte i stresspositioner i op til 48 timer ad gangen, ligesom indsatte nægtes mad, vand og medicinsk behandling.

I de værste tilfælde, som Amnesty har fået kendskab til, er tilbageholdte blevet udsat for grove tæsk og tortur, inklusiv voldtægt.

”Rapporterne om overgreb, herunder tæsk og voldtægt, er ekstremt alarmerende, ikke mindst givet omfanget af tilbageholdelser den seneste uge”, siger John Dalhuisen, Amnestys direktør i Europa.

10.000 tilbageholdte

Mere end 10.000 mennesker er blevet tilbageholdt, siden det fejlslagne militære kupforsøg i Tyrkiet midt i juli 2016.

Mange af dem opholder sig nu i uformelle detentionscentre og er nægtet adgang til at se deres familier eller modtage advokatbistand, ligesom de ikke er oplyst om grundlaget for deres tilbageholdelse.

Under den nyligt indførte undtagelsestilstand i Tyrkiet besluttede den tyrkiske regering lørdag d. 23. juli at udvide den periode, myndigheder må tilbageholde mistænkte uden at rejse tiltale til 30 dage.

Den forlængende frist sætter tilbageholdte i yderligere risiko for overgreb, advarer Amnesty.

Tortur og mishandling

Amnestys researchere i Tyrkiet har talt med advokater, læger og en ansat i et detentionscenter for tilbageholdte militærfolk.

Samtlige af Amnestys kilder har af sikkerhedshensyn ønsket anonymitet.

Især fra detentionscentret indrettet i sportshallen ved politihovedkvarteret i Ankara modtog Amnesty alarmerende beretninger om misbrug.

To advokater, som arbejder i Ankara på vegne af tilbageholdte, fortalte, at tilbageholdte havde berettet om højtstående tilbageholdte militærofficerer, som blev udsat for voldtægt med en knippel.

En ansat på arbejde i sportshallen på politiets hovedkvarter i Ankara berettede om en tilbageholdt med alvorlige sår, som tydede på tæsk, inklusiv en stor hævelse i hovedet.

Den tilbageholdte kunne hverken stå eller fokusere og mistede bevidstheden.  Til trods for hans alvorlige tilstand tillod politiet ham ikke at få lægehjælp. Ifølge den ansatte talte den tilstedeværende politilæge åbent om i stedet at lade ham dø.

Den samme kilde vurderede over for Amnesty, at 650 – 800 mandlige soldater var tilbageholdt i sportsfaciliteterne. Af dem havde hundredevis tegn på at være blevet tæsket, 40 af dem var i en så alvorlig tilstand, at de ikke kunne gå.

Ud fra de vidneudsagn, som Amnesty har indhentet, tyder det på, at mishandlingen især har ramt højtrangerende militærfolk hårdt.

En advokat, som arbejder i Istanbul, fortalte, at nogle af de tilbageholdte, hun så, var ekstremt desperate. En tilbageholdt forsøgte at springe ud af et vindue fra sjette sal, mens en anden gentagne gange slog sit eget hoved mod muren.

”Selvom skræmmende billeder og videoer af tortur er blevet offentliggjort i landet, har regeringen forholdt sig tavs omkring overgrebene. Den fraværende fordømmelse af mishandling og tortur er under disse omstændigheder ensbetydende med at tolerere det”, siger John Dalhuisen.

Akut brug for observatører

Amnesty opfordrer Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT) til at foretage et hastebesøg i Tyrkiet for at monitorere behandlingen af de tilbageholdte.

Som medlem af Europarådet er Tyrkiet forpligtet til at samarbejde med CPT, som er det eneste uafhængige organ med mandat til at foretage kontrolbesøg i alle detentionscentre i Tyrkiet.

Amnesty opfordrer desuden Tyrkiets regering til offentligt at fordømme tortur og mishandling i detentionscentrene og tage skridt til at standse overgrebene og holde gerningsmændene ansvarlige.

”Amnesty International opfordrer de tyrkiske myndigheder til at efterleve sine forpligtigelser under international ret og til ikke at bruge undtagelsestilstanden til at trampe på de tilbageholdtes rettigheder”, siger John Dalhuisen.