Nauru: Australiens system af krænkelser

Den australske regering har på Nauru skabt et bevidst nedbrydende og ondskabsfuldt system til at håndtere flygtninge og asylansøgere. Danmark bør øjeblikkeligt forkaste ethvert forsøg på at lade sig inspirere af ”den australske model”.

Selvom den australske regering har gjort, hvad den kunne, for at mørklægge hvilke forhold flygtninge og asylansøgere lever under på Nauru, lægger Amnesty med en ny rapport yderligere viden på bordet.

Rapporten kaster lys på det systematiske regime af svigt, overgreb og umenneskelig behandling, som de omkring 1200 tilbageholdte mænd, kvinder og børn, der efter at have søgt tilflugt i Australien og tvangsforflyttet til den afsidesliggende Stillehavsø Nauru, lider under.  

Så meget lidelse som nødvendigt

Amnesty mener, at behandlingen af flygtninge og asylansøgere på Nauru er torturlignende.

”På Nauru kører den australske regering et udendørs fængsel, der er designet til at påføre så meget lidelse, som nødvendigt, for at stoppe nogle af verdens mest sårbare mennesker fra at finde sikkerhed i Australien,” siger Anna Neistat, der er chef for Amnestys researchafdeling. Hun er en af de få mennesker, det er lykkedes at få adgang til Nauru for at efterforske menneskerettighedskrænkelser.

Trusler, chikane og overgreb

Rapporten ’Island of Despair’ bygger på over 100 interviews. De tilbageholdte flygtninge og asylansøgere fortæller blandt andet Amnesty, om trusler, chikane eller vold rettet mod dem selv eller deres familiemedlemmer fra enkelte lokale nauruere eller grupper af lokale.

Overfaldsmænd har spyttet på dem, kastet flasker eller sten efter dem, svinget biler i retning mod dem, når de er gået på vejen, smadret deres vinduer eller anden ejendom.

Alligevel er der, så vidt Amnesty ved, ingen indbyggere, der er blevet retsforfulgt.

Opdigtede anklager

Til gengæld blive flygtninge og asylansøgere på Nauru jævnligt arresteret og spærret inde. En kilde fortæller Amnesty, at fængslingerne bruges til at skræmme flygtningene.

Hamid Reza Nadaf, en iransk flygtning, fortæller, at han blev arresteret og fængslet i tre måneder hen over sommeren på baggrund af tydeligt opdigtede anklager. Hamid mener selv, at hans fængsling kan skyldes, at han har taget billeder af flygtningecentret på Nauru. Hans otteårige søn, der er syg med tuberkulose, blev efterladt alene i flygtningelejren størstedelen af tiden.  

Danske politikere bør ikke blåstemple Nauru

I september rejste en delegation af danske politikere med blandt andre Martin Henriksen, Nasser Khader og Johanne Schmidt-Nielsen til Australien, hvor flygtninge og asylansøgere nægtes adgang til fastlandet og i stedet overføres til lejre på øerne Manus og Nauru.

Delegationen blev i sidste øjeblik forment adgang til Nauru og benyttede i stedet besøget til at få et nærmere indblik i den australske model, der er blevet fremhævet af flere danske partier som en mulig løsning på EU’s flygtningesituation. Amnestys rapport slår endnu en gang fast, hvorfor Australien på ingen måde bør anses som inspirationskilde:

“Det er svært at forstå, at danske politikere forsøger at blåstemple en så inhuman flygtningepolitik, når konsekvenserne så åbenlyst påfører nogle af verdens mest sårbare mennesker yderligere lidelser og smerte. Denne rapport viser i al sin gru, hvordan den australske model bygger på menneskelig fornedrelse, mishandling og ydmygelser. Al snak om at kopiere den australske model bør stoppe omgående”, siger Joakim Lundström, der er seniorrådgiver i Amnesty International.

Psykiske konsekvenser

Stort set alle de flygtninge og asylansøgere, som Amnesty har talt med på Nauru, lider af psykiske problemer.  Selvmordsforsøg mødes dog med yderligere krænkelser i form af indespærring.

”Det er en ond spiral. Mennesker, der lider, forsøger at tage deres eget liv, men bliver i stedet sat bag tremmer. Smidt i fængsel indeni et fængsel,” fortæller Amnestys chefresearcher Anna Neistadt.

Lækkede dokumenter

Det er få måneder siden offentligheden fik kendskab til grusomhederne på Nauru. I august 2016 fik avisen The Guardian adgang til lækkede officielle dokumenter, der ifølge avisen beskriver mere end 2000 hændelser, der inkluderer overfald, seksuelt misbrug, forsøg på selvskade og overgreb mod børn blandt de flygtninge og asylansøgere, som den australske regering har anbragt på Nauru.

På baggrund af de lækkede filer opregnede The Guardian blandt andet syv sager om seksuelle overgreb mod børn, 59 sager om overfald på børn, 30 sager, hvor børn har skadet sig selv, samt 159 sager, hvor trusler om at gøre skade på sig selv har involveret børn.