Ubegribeligt, at Danmark vil adskille familier på flugt fra krig

Amnesty International retter en hård kritik af regeringens nye forslag om yderligere at begrænse muligheden for familiesammenføring for krigsflygtninge.

Regeringens netop offentliggjorte forslag om yderligere at begrænse krigsflygtninges mulighed for at søge familiesammenføring er en unødvendig og demonstrativ adskillelse af familier, der er flygtet fra Assads regime og Islamisk Stat i Syrien. Det mener Amnesty International, som retter en hård kritik mod Danmark for uden saglige begrundelser at se stort på retten til familieliv og holde familier på flugt fra krig adskilt fra hinanden i op til tre år.

”Den nye regering fortsætter, hvor den gamle slap. Vi tvinger nu syriske krigsflygtninge, der i forvejen er under et stort psykisk pres, til at gå rundt i Danmark i mindst tre år og håbe på, at deres ægtefælle og børn er i sikkerhed”, siger Sune Buch Segal, kommunikations- og policychef i Amnesty Danmark.

Tidligere i år indførte den daværende regering en stramning af reglerne for familiesammenføring, som betød, at de flygtninge, som får ophold på grund af den generelle krigssituation i for eksempel Syrien, først efter et år ville kunne få behandlet en ansøgning om at blive ført sammen med deres ægtefælle og børn. Dengang kritiserede Amnesty International den danske lovgivning for at være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi den forhindrer familiesammenføring, selv når familien ikke kan få beskyttelse og etablere deres familieliv andetsteds. Den nye stramning er derfor endnu et brud på retten til familieliv, mener Amnesty, som ikke deler regeringens vurdering af, at forslaget holder sig inden for konventionerne:

”Forslaget strider mod retten til familieliv, og det vil ramme nogle i forvejen ekstremt sårbare familier. Men det er også et trist signal til omverdenen om, at Danmarks engagement i flygtningekrisen først og fremmest handler om at skræmme flygtninge mod andre lande”, siger Sune Buch Segal.

Organisationen vil nu gennemgå samtlige 34 punkter i den nye asylpakke fremlagt af regeringen.