Nyt samarbejde om undervisning i menneskerettigheder

Når skolerne slår dørene op til et nyt skoleår i starten af august, åbner UNICEF Danmark og Amnesty samtidig op for et helt nyt samarbejde om UNICEFs Rettighedsskoler og Amnestys undervisningstilbud Justice Warriors.

Merværdi for skolerne

Fra det nye skoleår vil alle lærerne i de ældste klasser på UNICEF Danmarks 50 danske Rettighedsskoler få mulighed for en særlig introduktion til Amnestys undervisningstilbud Justice Warriors. Det er første gang, at UNICEF Danmark og Amnesty forener kræfterne og tænker organisationernes undervisningstilbud sammen som et direkte supplement til hinanden.

”På UNICEFs Rettighedsskoler arbejder lærere og elever først og fremmest med Børnekonventionen. Det fokus Justice Warriors har på FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne matcher godt med de ældste klassers arbejde med at være Rettighedsskole, og vi ser derfor en merværdi for skolerne her,” siger Christian Bruun Bindslev, Programleder for Rettighedsskoler, UNICEF Danmark.

”Det betyder nok mere for os som organisationer end for de fleste lærere, om et undervisningstilbud i menneskerettigheder nu lige har UNICEF eller Amnesty som afsender. Derfor giver det rigtig god mening, at vi løfter hinandens arbejde og er gode til at fortælle om det, når vi hver især er i kontakt med landets skoler,” siger Signe Poppenbøll Hansen, Projektleder i Amnestys Undervisningsteam

UNICEF arbejder for, at alle danske børn og deres voksne kender Børnekonventionen. Men vigtigst af alt, at man også kender artiklerne og ved, hvad de betyder i ens eget liv; i skolen, fritiden og hjemme. UNICEF styrker børns handlekompetencer og gør deres stemmer stærkere ved at inddrage børns rettigheder i undervisningen og samtalerne om trivsel.

Amnestys Justice Warriors er et autentisk undervisningsforløb, hvor eleverne møder fem helt almindelige mennesker, som har sagt fra over for bl.a. diskrimination, mobning og børneægteskab. Materialet giver eleverne viden om menneskerettighederne og en bedre forståelse af egne og andres rettigheder. De får en stemme til at sige fra, når de oplever egne og andres rettigheder bliver krænkede og bliver forhåbentligt inspireret til at handle for menneskerettighederne i hverdagen som Justice Warriors.