Ombudsmanden undersøger adoptivbørns rettigheder

Efter TV2-dokumentaren ”Adoptionens pris” vil børneombudsmanden nu undersøge adoptivbørns ret til kontakt med deres biologiske forældre. Amnesty er glad for initiativet.

Dokumentaren ”Adoptionens pris” giver anledning til stor bekymring. Meget tyder på, at menneskerettighederne er blevet overtrådt i adoptionssagen fra Etiopien, hvor et etiopisk forældrepar, under mange overvejelser og tvivl, bortadopterer deres to børn på to og fire år til et dansk ægtepar. Men det ældste barn trives ikke hos det danske ægtepar og ender på børnehjem.


Ombudsmanden går ind i sagen

Efter dokumentarfilmen, og den lignende sag om 13-årige Amy, har Ombudsmandens kontor for børn taget initiativ til at undersøge, om adoptivbørn skal sikres ret til kontakt med deres biologiske forældre. Som det er i dag, er det adoptivforældrene, der bestemmer.

”Rent børneretsligt er der ingen tvivl om, at der skal meget stærke begrundelser til at nægte børn ret til kontakt med deres biologiske forældre. Især hvis de er store nok til at huske og savne dem”, siger Amnestys jurist Claus Juul. 

Ombudsmanden ønsker også at følge undersøgelsen af Danadopts samarbejde med børnehjemmet Enat Alem i Etiopien. Ombudsmandens kontor for børns rettigheder åbnede 1. november 2012 efter flere års målrettet indsats fra bl.a. Amnesty.
 

Socialministeren skal undersøge adoptionsreglerne

Dokumentarfilmen tyder på, at adoptionen er sket i strid med både FN’s børnekonvention og Haagerkonventionen, der pålægger stater at sikre, at internationale adoptioner altid sker for barnets bedste. Alle andre alternativer, der kan medvirke til, at barnet kan blive hos sin familie og i sin hjemkultur, skal undersøges, inden man skrider til at bortadoptere barnet til et andet land, et andet sprog og en anden kulturkreds. Danmark og talrige andre lande har forpligtet sig til at overholde bestemmelserne om børns rettigheder. 
 
”Konventionerne er til for at sikre, at adoptionerne altid varetager barnets tarv, og det tyder på, at det ikke er tilfældet i denne sag”, siger Claus Juul. Derfor har Amnesty sendt et brev til socialministeren med en opfordring til, at både regler og praksis for international adoption undersøges, så man kan styrke beskyttelsen af børnene.