Organisationer kræver stop for overvågning på nettet

Når du bevæger dig rundt på nettet, gemmes oplysningerne om din færden i et år. I 2013 foretog de danske teleselskaber 3.500 milliarder logninger af danskernes digitale adfærd. Denne logning er både formålsløs og alt for vidtrækkende lyder det nu fra 14 organisationer – heriblandt Amnesty.

14 danske organisationer har i fællesskab sendt et brev til Folketingens Retsudvalg, hvori de protesterer over den massive overvågning af danskernes færden på internettet. Helt konkret opfordrer organisationerne politikerne til at lempe reglerne for teleselskabernes registrering af danskernes netforbrug.

Gruppen tæller bandt andet CEPOS, Dansk Erhverv, Forbrugerrådet, Rådet for Digital Sikkerhed og Amnesty International.

Overvågning er uanvendelig

På trods af, at det siden indførelsen af reglerne i 2007 har været klart for politiet, at internetsessionslogninger har været stort set uanvendelige i efterforskningsmæssig sammenhæng, har man opretholdt denne omfattende og detaljerede registrering af danske borgeres internetbrug, og revisionen af reglerne er blevet udskudt gentagne gange.

Derfor er logningen, som internetudbyderne er blevet pålagt at foretage hverken proportional, effektiv eller strengt nødvendig og synes derfor at være direkte i strid med de grundlæggende rettigheder om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger.

Danske regler skal suspenderes

I lyset af de omfattende afsløringer af, hvordan personfølsomme oplysninger og digitale registreringer kan misbruges, påpeger de 14 organisationer, at tiden er inde til at reducere omfanget af registreringer af danske borgeres digitale adfærd og derved beskytte og respektere danske borgeres ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger. Samtidig har EU-domstolen netop erklæret direktivet om logning af teledata for ugyldigt. Handling fra politikernes side er altså absolut nødvendig. 

I brevet til Retsudvalget slår organisationerne fast, at der med det erfaringsgrundlag, der allerede nu foreligger om anvendelsen af logningsdata og med baggrund i den nye EU-dom, er anledning til at konkludere, at de danske regler om internetsessionslogning som minimum straks bør suspenderes.

EU: Danmark går alt for langt

EU-domstolen erklærede i en dom den 8. april i år, at direktivet om logning af teledata er ugyldigt. Det fremgår af dommen, at logningsdirektivet udgør et omfattende og alvorligt indgreb i den grundlæggende ret til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger, uden at dette indgreb er begrænset til det strengt nødvendige.

I Danmark er vi med de danske logningsregler på flere områder gået længere end de regler, der nu er underkendt af EU-domstolen. Det gælder i særlig grad de danske regler om registrering af danskernes internetadfærd, som netop ifølge dokumentation fra Justitsministeriet og politiet kun i ringe grad har været inddraget i efterforskningen i konkrete sager.

Denne del af logningen, som internetudbyderne er blevet pålagt at foretage, er hverken proportional, effektiv eller strengt nødvendig og synes derfor i lyset af EU-dommen at stride mod de grundlæggende rettigheder om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger.

Læs også: Staten skal sikre borgernes netsikkerhed