På gaden i solidaritet med Polens dommere

Dommere fra de fleste EU-lande deltog sammen med deres polske kolleger i lørdagens stille march i Warszawa for domstolenes uafhængighed i Polen.

Det var en hidtil uset europæisk solidaritetserklæring med den polske dommerstand, der kom til skue i Warszawas gader i lørdags, da dommere fra de fleste øvrige EU-lande gik med i en stille march til forsvar for domstolenes uafhængighed i Polen.

Mange af de polske dommere havde taget deres kåber på under manifestationen, som var arrangeret i protest mod den seneste lov på området, der i øjeblikket er under behandling i det polske parlament. Loven vil gøre det lettere for regeringen at straffe dommere, der sætter spørgsmålstegn ved retsvæsenets indretning og gøre det sværere for polske dommere at koordinere polsk lov med EU-retten. Loven skal fortsat vedtages i Polens senat, før den træder endeligt i kraft, men den ventes at komme til afstemning i denne uge.

Også Amnesty International Polen var med på gaden blandt de tusinder af deltagere, som også inkluderede polske advokater. Det skyldes Amnestys bekymring for udviklingen i retning af politisk kontrol med domstolene.

”Denne hidtil usete solidaritetserklæring med de polske dommere er et svar på den tiltagende alvorlige krise for landets retsvæsen. Vi er solidariske med alle dem, der går på gaden i et forsvar for menneskerettighederne, retsstaten og domstolenes uafhængighed i Polen,” sagde Draginja Nadaždin, direktør i Amnesty International Polen, i forbindelse med demonstrationen.

”Dommere, advokater og repræsentanter for civilsamfundet har fundet sammen for at demonstrere med de polske myndigheders planer om at sætte alvorlige begrænsninger på de polske dommeres ytringsfrihed og foreningsfrihed. Ændringerne vil føre til, at de sidste rester af de polske domstoles uafhængighed vil komme under politisk kontrol, og det vil samtidig betyde enden på magtens tredeling i Polen,” tilføjede hun.

Dommere anklages og fyres

Siden 2015 har den polske regering taget fat på at reformere alle love om domstolenes virke ved at skrue på forskellige regler, som fører til politisk kontrol med domstolene. Det har ført til, at der er kommet politisk indflydelse på både anklagemyndigheden og dommerne samt på afgørelserne i retssagerne

For eksempel har man skabt en ny post som ”disciplinær anklager” for de almindelige domstole. Posten er politisk udpeget, og det har givet Justitsministeren lov til at udskifte retsformænd og viceretsformænd. På et halvt år er 130 blevet afskediget, svarende til 18 procent. Disciplinærsagerne bruges blandt andet mod dommere, der tager sager om menneskerettigheder. For eksempel om rettigheder for homoseksuelle. De sættes også i værk mod dommere, der bruger deres ytringsfrihed. Et andet greb i forhold til dommerne har været en ændring af pensionsalderen fra 70 til 65. Det gav mulighed for at tvinge 37 højesteretsdommere til at gå af.

Europæisk solidaritet og advarsel

Lørdagens demonstration var organiseret af Den Europæiske Dommerforening, hvor Mikael Sjöberg, formand for Den Danske Dommerforening, er vicepræsident. Han deltog selv i demonstrationen.

”Jeg kan mærke på mine polske kolleger, at de er desperate over, hvordan det udvikler sig. De er meget, meget bekymrede over situationen, og jeg kan godt forstå dem. Vi andre deler den bekymring, og det er derfor, vi bakker dem op og deltager i den her demonstration,” sagde Sjöberg til Ritzau.

Også EU-domstolens præsident, Koen Lenaerts, udtrykte op til demonstrationen bekymring for udviklingen i Polen.

”Man kan ikke være medlem af EU, hvis ikke man har uafhængige, upartiske domstole, der agerer efter principperne om fair rettergang og følger EU-lovgivningen,” sagde Koen Lenaerts ifølge Reuters under en debat på Warszawa Universitet i torsdags.

I juli 2019 udgav Amnesty International rapporten ”Poland: Free Courts, Free People” om udviklingen på retsområdet i Polen.