PET skal under skærpet opsyn

Oplysninger om aflytninger og registreringer af personsager bør komme mere frem i lyset, siger Amnesty, som er positiv overfor Wendler Pedersen-udvalgets forslag til at styrke kontrollen med PET

Med den længe ventede betænkning om PET og FE er Folketinget på rette spor i arbejdet for stærkere kontrol med efterretningstjenesternes arbejde. Det fastslår Amnesty International, der bifalder udvalgets forslag om at skabe en lov om PET, etablere et nyt uafhængigt tilsyn med efterretningstjenesten, lade persondataloven gælde for PET på en række centrale områder, samt at udgive en årsberetning om PET’s virke.
 
”Det er afgørende, at vi får størst mulig åbenhed om PET’s virke, så både politikere og offentlighed i fremtiden får brugbar indsigt i PET’s aktiviteter og information om antallet af overvågninger, registreringer og aflytninger. Erfaringer fra lande som Sverige og Norge viser, at det er muligt at styrke den demokratiske kontrol, uden at det går ud over efterretningstjenesternes effektivitet”, siger Trine Christensen, der er vicegeneralsekretær i Amnesty International i Danmark. 
 

Borgerne har ret til at kende deres sag

Amnesty beklager, at udvalget ikke er nået til enighed om at sikre den historiske indsigtsret i PET’s arkiver, så borgerne kan få oplyst, om de tidligere har været registreret og hvorfor. Samtidig bør borgerne fremover have mulighed for at få oplyst, om de er registreret af PET.
 
”Det er ikke godt nok, at et tilsyn fremover undersøger en borgers klage over PET uden efterfølgende at fortælle borgeren, hvad resultatet af klagen blev”, siger Trine Christensen.
 
 

Den parlamentariske kontrol skal styrkes

Selv om det ikke var en del af udvalgskommissoriet, opfordrer Amnesty samtidig Folketinget til at styrke den parlamentariske kontrol med PET’s arbejde. Desuden ønsker Amnesty at få genindført domstolskontrollen i aflytningssager og PET’s begrundelsespligt ved udlevering af personfølsomme oplysninger fra andre myndigheder – begge dele blev fjernet med terrorpakkerne.
 
”For at PET ikke bliver opfattet som en stat i staten, er det nødvendigt, at den er underlagt spilleregler, der er forenelige med principperne for en retsstat. Derfor bør Folketinget tage terrorpakkernes indgreb i retssikkerheden med i vurderingen af de nye retningslinjer for efterretningstjenesterne”, siger Trine Christensen.