Putin fører heksejagt på NGO’er

Det er blevet Putins varemærke at underminere og overtræde ytrings- og forsamlingsfriheden. Det dokumenterer Amnesty i rapporten ‘Freedom Under Threat’.

Den bølge af protester, der opstod i forbindelse med Ruslands parlamentsvalg i 2011, var startskuddet til vedtagelsen af en masse begrænsninger af ytringsfriheden og forsamlingsfriheden i Rusland. Det viser Amnestys nye rapport “Freedom Under Threat”.

NGO’er under pres

Under påskud af at værne om landets stabilitet og beskytte mod fjendtlig udenlandsk interesse er det blevet sværere at modtage midler fra udlandet for diverse NGO-organisationer, ligesom NGO’ernes mulighed for samarbejde på tværs af landegrænser er blevet stærkt begrænset.
Samtidig betyder en ændring af loven om forræderi og spionage, at russiske menneskerettighedsforkæmpere er i fare for at blive retsforfulgt for forræderi og spionage.
 
”Kort efter sin indsættelsesceremoni talte Præsident Putin med velvilje om borgernes mulighed for at deltage i offentlige anliggender, men reelt har han ført heksejagt på kritiske røster, imens det civile samfund risikerer at blive isoleret ikke bag et jerntæppe, men bag et juridisk tæppe,” siger John Dalhuisen, direktør for Amnestys Europa- og Centralasienprogram. 

Oppositionen begrænses i deres rettigheder

Ifølge rapporten er ytringsfriheden og forsamlingsfriheden blevet stærkt indskrænket ved vedtagelsen af to nye love og 11 redigeringer af nuværende love under Putins første år i hans tredje valgperiode.
Lovene er en del af en bred stramning af muligheden for at udtrykke uenighed, kritik og protest, og er i mange tilfælde i modstrid med Ruslands internationale juridiske forpligtelser.
 
”Disse lovmæssige initiativer har det erklærede mål at opretholde offentlig ro og beskytte borgerrettighederne, men deres effekt har været modsat,” siger John Dalhuisen fra Amnestys Europa- og Centralasienprogram. ”Anerkendte regeringskritikere, vigtige stemmer fra oppositionen og borger, der demonstrerer har alle oplevet en begrænsning i deres rettigheder hen over det seneste år.”
 

Overdreven brug af politimagt

De nye tiltag har blandt andet resulteret i hårdere straffe for ikke at leve op til administrative krav samt en indskrænkelse af muligheden for at forsamle sig med en regeringskritisk dagorden. Det har videre ført til, at der er blevet nedlagt forbud mod nogle demonstrationer, og at andre demonstrationer er blevet splittet op af politiet, selvom det er en krænkelse af Ruslands internationale forpligtelser.

Den overdrevne brug af politimagt og vilkårlige anholdelser har spoleret adskillige demonstrationer bl.a. på Pushkinaya plads og Lubianskaya plads i marts 2012. En protest på Bolotnaya plads blev også lukket ned i maj 2012.