Rusland: Fortsat voldsomme overgreb mod civile i Kaukasus

Et stort antal civile er blevet dræbt af væbnede grupper eller dømt på baggrund af tilståelser, der er fremkommet under tortur. I en ny rapport dokumenterer Amnesty omfanget af menneskerettighedskrænkelser i det nordlige Kaukasus.

I en ny rapport “Rule without law: Human Rights Violations in the North Caucasus” sætter Amnesty International fokus på de fortsatte grove overgreb og brud på menneskerettighederne i republikkerne Tjetjenien, Ingusjetien og Dagestan.

Nødvendigt at retsforfølge ansvarlige myndigheder

Rapporten er baseret på en række vidneudsagn fra civile, og organisationen fastslår, at der kun kan ske en normalisering af forholdene i de tre republikker i det nordlige Kaukasus, hvis de russiske myndigheder retsforfølger de ansvarlige for drab, forsvindinger, tortur, forfølgelse af slægtninge til mistænkte oprørere, overdreven brug af magt og trusler mod journalister og menneskeretsaktivister.

“Der har været og er fortsat en total mangel på politisk vilje til at opretholde et retssamfund og til at afskaffe den straffrihed i Tjetjenien, som har ført til en destabilisering over hele det nordlige Kaukasus. De skyldige i de grove menneskerettighedskrænkelser – både tidligere og nuværende – går alt for ofte fri”, siger Nicola Duckworth, der er leder af Amnestys kontor for Europa og Centralasien.

Angreb på civile og embedsmænd

Den 16. april ophævede Rusland undtagelsestilstanden i Tjetjenien – blot for at genindføre den i en række distrikter kort tid efter. Og mens der for tiden er færre kampe mellem regeringsstyrker og væbnede grupper i Tjetjenien, så er kampene blusset op i andre regioner.

“De nylige angreb mod højtstående embedsmænd i Ingusjetien, hvor præsident Yunus-Bek Yevkurov den 22. juni blev såret under et attentatforsøg, er kun toppen af isbjerget”, siger Nicola Duckworth.

Hundredvis af politifolk og et stort antal civile er dræbt af væbnede grupper over hele regionen i de senere år. Og ligeledes i juni blev vicepræsidenten for Ingusjetiens højesteret og indenrigsministeren i Dagestan dræbt ved to attentater. Samtidig har Amnesty modtaget talrige rapporter om civile, der er blevet dømt i terror-relaterede sager på baggrund tvungne tilståelser, der er fremkommet under tortur.

“Det legale mål om at tage hånd om de væbnede grupper og bringe stabilitet til regionen kan ikke opnås gennem illegale metoder, som krænker international ret. Stabilitet kan heller ikke opnås udelukkende ved at genopbygge de ødelagte bygninger, veje og energiforsyningen i Tjetjenien. Kun gennem grundige og uafhængige undersøgelser af tidligere og aktuelle menneskerettighedskrænkelser kan der skabes normalitet og sikkerhed”, siger Nicola Duckworth.

Rusland lukker for observatører

Gennem 15 år har Amnesty International dokumenteret overgrebene på civilbefolkningen og fremlagt beviser for grove overgreb og krigsforbrydelser i det nordlige Kaukasus på trods af Ruslands ihærdige forsøg på at afskære Amnesty International og andre organisationer fra området.

“Det ville være et klart signal om dialog og gennemsigtighed, hvis myndighederne åbnede regionen for uafhængige observatører og journalister”, siger Nicola Duckworth.