Rusland stemmer for homofobisk lov

Den russiske Duma har med overvældende flertal stemt for et lovforslag, der forbyder ”promovering af homoseksualitet blandt mindreårige”. Amnesty kæmper mod loven, der er i strid med ytringsfriheden.

Kun ét enkelt medlem af dumaen stemte imod, da det homofobiske lovforslag gik igennem første behandling. Loven skal stadig igennem anden- og tredjebehandling og underskrives af præsidenten, før den kan blive vedtaget. Men med det store flertal ved første behandling er der grund til at frygte, at loven bliver en realitet.

”Vi må blive ved med at lægge pres på Rusland og kæmpe for, at loven ikke bliver vedtaget. Den er et direkte angreb på ytringsfriheden, og den strider imod Ruslands internationale forpligtelser”, siger Amnestys vicegeneralsekretær, Trine Christensen.


90.000 kr. i bøde

Hvad ”Promovering af homoseksualitet” præcis dækker over bliver ikke defineret i lovgivningen, og derfor er den åben for fortolkning. Hvis loven bliver vedtaget, kan den give bødestraf på op til 500.000 rubler, eller hvad der svarer til næsten 90.000 kr. En lignende lov er allerede vedtaget og brugt i blandt andet Skt. Petersborg.


”Kysse-demo” angrebet

Mens loven var til afstemning, havde LGBTI-aktivister arrangeret en “kysse-demonstration” mod forslaget foran Dumaen. Tilhængere af loven kastede æg mod demonstranterne, og ifølge politiet blev 20 LGBTI-aktivister anholdt.


“LGBTI-aktivisterne brugte deres ret til fredelig protest – de udgjorde ikke nogen trussel, og de opfordrede hverken til had eller vold. Politiet har pligt til at beskytte fredelige demonstranter mod vold, men i stedet anholdt de aktivisterne”, siger Trine Christensen.


Amnesty lægger pres på Rusland

I Danmark har Amnesty tidligere indsamlet 12.000 underskrifter mod den homofobiske lov. Amnesty har også mødtes med ambassadens ”first secretary” Andrei Biryukov for blandt andet at diskutere lovgivningen og homoseksuelles rettigheder i Rusland.

”Det er myndighedernes ansvar at beskytte minoriteter mod diskrimination. Lovgivningen er et skridt i den stik modsatte retning: Den stigmatiserer LGBTI-personer og nægter dem lighed for loven” siger Trine Christensen.