Russisk pres på ytringsfriheden underminerer retsstaten

Retsstaten er truet i et Rusland, hvor ytrings- og forsamlingsfriheden er under voldsomt pres, konstaterer Amnesty International i en ny rapport. Øget bureaukratisering og uklare regler besværliggør arbejdet for NGO’er og uafhængige journalister.

Rapporten “Freedom limited. The right to freedom of expression in the Russian Federation”, som offentliggøres af Amnesty International i dag, dokumenterer, hvordan vag lovgivning og stigende bureaukratisering er med til at kvæle kritiske røster i Rusland. Den fortsatte chikane af journalister, menneskerettighedsforkæmpere og organisationer, der udtrykker deres utilfredshed med styret, udgør en alvorlig trussel mod retsstatlige principper.

Ytringsfrihed begrænses

“Ytringsfrihed er først og fremmest retten til at udtrykke alternative synspunkter. De vedvarende angreb på denne rettighed, inklusive restriktioner på retten til forsamlingsfrihed, har en lammende effekt på hele samfundet”, siger Nicola Duckworth, leder af Amnestys afdeling for Europa og Centralasien. “Uden ytringsfrihed bliver det nemmere at krænke andre basale menneskerettigheder. Tavshed giver grundlag for straffrihed – et magtfuldt redskab til underminering af retsstaten”.

Op til både parlamentsvalget i december og det kommende præsidentvalg er ytrings- og forsamlingsfriheden blevet stærkt begrænset. Oppositionens demonstrationer bliver opløst med vold, mens arrangementer, der støtter den siddende regering, får lov at løbe uforstyrret af stablen. Menneskerettighedsaktivister og journalister, som observerer demonstrationer og offentlige møder, bliver chikaneret af ordenshåndhæverne.

NGO’er vikles ind i net af juridisk bureaukrati

I 2006 vedtog Rusland en ny lov for NGO-området, som pålægger organisationerne et kompliceret og tidskrævende rapporteringsarbejde. Mange NGO’er bliver i dag viklet ind i et net af bureaukratiske procedurer, som tager tid fra deres egentlige arbejde. Som et resultat heraf er Golos (Stemme) – en NGO, der uddanner valgobservatører – involveret i et juridisk slagsmål for at forhindre, at deres afdeling i Samara bliver nedlagt. Rainbow House – en organisation, der arbejder for homoseksuelles rettigheder – er blevet nægtet registrering, og den Russisk-Tjetjenske Venskabsforening er blevet lukket ned.

Amnestys rapport kommer samtidig med meldingen om, at generaldirektøren for den amerikanske menneskerettighedsorganisation Human Rights Watch i sidste uge blev nægtet visum til Rusland.

“Det, at en respekteret organisation som Human Rights Watch bliver hindret i at udføre deres arbejde, bekræfter os blot i, at situationen er ved at løbe løbsk”, siger Ole Hoff-Lund, pressechef i Amnesty Internationals danske afdeling.

“De uigennemskuelige regler og høje krav til afrapportering gør det nært sagt umuligt at operere i Rusland, især for mindre organisationer. Det er bekymrende, da netop NGO’erne ofte står for den direkte kontakt til befolkningen. Vi risikerer, at en masse mennesker lades i stikken.”