Konference om samtykkebaseret voldtægtslovgivning

VOLDTÆGT: samtykkelovgivning

Den 24. oktober inviterer Amnesty International til konference om samtykkebaseret voldtægtslovgivning i Landstingssalen på Christiansborg mellem 12.00 og 16.00.

Den 24. oktober inviterer Amnesty International til konference om samtykkebaseret voldtægtslovgivning i Landstingssalen på Christiansborg mellem 12.00 og 16.00.

Lige nu er vi gang med ny research, som belyser voldtægtsofres manglende retssikkerhed i Danmark. Én af vores anbefalinger er, at den danske voldtægtslovgivning bliver ændret, så den går fra at være tvangsbaseret som i dag til at være defineret ud fra manglende samtykke, som det for eksempel allerede er tilfældet i England og Sverige og 9 andre lande i Europa.

På konferencen ønsker vi at debattere og belyse muligheden for at indføre en samtykkebaseret kriminalisering af voldtægt i dansk ret. Til det formål ønsker vi en nuanceret debat på politisk såvel som juridisk plan. 

Der vil der indledningsvist være politiske og juridiske oplægsholdere fra både England og Sverige; efterfølgende vil der være et civilsamfundsperspektiv, hvor repræsentanter fra blandt andet Sverige, Finland og England vil deltage. Afslutningsvist vil der være en politisk paneldebat med de danske retsordførere. Imellem de forskellige sessioner vil voldtægtsoverlevere fortælle deres historier samt deres anbefalinger til ændringer på området. 

For tilmelding, skriv en mail til anna.berg@ft.dk med følgende oplysninger: 

– Fulde navn 
– Organisation/virksomhed (hvis du kommer som repræsentant for din organisation/arbejdsplads) 
– Adresse (hvis du kommer som privatperson)

TID OG STED:

Landstingssalen på Christiansborg den 24. oktober 2018 kl. 12.00-16.00

PROGRAM: (Opdateret 16.00, 22/10 2018)

11.30- 12.00 Der serveres sandwich foran salen og er mulighed for en uformel snak.

12.00- 12.05 Historie fra en voldtægtsoverlever
v. Kirstine Holst

12.05- 12.08 Pernille Skipper, Politisk ordfører for Enhedslisten, byder velkommen 

12.08- 12.15 Amnesty International byder velkommen v. Helle Jacobsen, Programleder for Køn, og Kumi Naidoo, Amnesty International generalsekretær

12.15- 12.25 Engelske erfaringer og inspiration
v. Kristy Brimelow, engelsk forsvarsadvokat med speciale i voldtægtssager

12.25 – 12.35 Video hilsner fra Lawen Reder, kulturpolitisk talsperson for socialdemokratiet, Sverige, og fra Liz Saville Roberts, MP, Plaid Cymru, England and Wales. 

12.35- 12.45 Svenske erfaringer og inspiration for samtykke v. Elin Sundin, fra FATTA! 

12.45- 13.00 Spørgsmål fra salen.

13.00-13.10 Bedre beskyttelse af kvinder
v. Ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen

13.10- 13.15 Historie fra en voldtægtsoverlever
v. Trine Svensson

13.15-14.00 Juridisk perspektiv: Myter og muligheder i samtykke debatten.
Moderator: Anne Sofie Allarp, international redaktör på 24syv. Klummeskriver på Berlingske og cand jur.   
v. Kristy Brimelow, engelsk forsvarsadvokat med speciale i voldtægtssager,
Jytte Lindgård, dansk advokat, bistandsadvokat og mediator,
Silvia Ingolfsdottir Åkermark, svensk advokat med speciale i voldtægtssager.

14.05 – 14.20 KAFFEPAUSE

14.20 – 14.25 Historie fra en voldtægtsoverlever
v. Emelie Ridderholm

14.25- 14.35 ”Bedre retssikkerhed for voldtægtsofre”
v. Justitsminister, Søren Pape Poulsen. 

14.35 – 15.10 Politisk paneldebat
Moderator: Helle Jacobsen, programleder Køn, Amnesty International, Danmark
v. retsordførerne fra Folketingets partier

15.10 – 15.45 Civilsamfundsperspektiv: Pres fra neden og politisk lederskab.
Moderator: Pia Puu Oksanen, senior rådgiver Amnesty Finland, ekspert i seksuel vold & kvinders rettigheder
v. Elin Sundin fra FATTA! Sverige,
Hanna-Marilla Zidan fra det Finske borgerforslag,
Helena G. Hansen, Næst forkvinde fra Dansk Kvindesamfund.

15.55 – 16.00 Kort opsamling og tak for i dag.
v. Helle Jacobsen, Programleder Køn, Amnesty International, Danmark.