Saudi Arabien: 15 dødsdømt efter mørkelagt retssag

Saudi-Arabien: 15 dødsdømt efter mørkelagt retssag

Den 5 december blev 15 mænd dømt til døden i Saudi-Arabien for at spionere for Iran. Det skete efter en mørkelagt og uretfærdig retssag i landets såkaldte Antiterror Domstol (SCC), hvor de dømte først kom for en dommer efter tre års fængsel uden hverken anklageskrift eller rettergang.

I Saudi Arabien har 32 mænd været for retten i en sag om spionage til fordel for Iran. 15 af dem er nu blevet dømt til døden, og 15 andre fik fængselsdomme på mellem seks måneder og 25 år. To blev frikendt. Alle de dødsdømte er statsborgere i Saudi Arabien.

De dødsdømte var anklaget for højforræderi, men i det mere end 100 sider lange anklageskrift stod der også forseelser, som ikke er forbrydelser efter internationale standarder. Mændene blev blandt andet beskyldt for at ”støtte protester”, ”udbrede shia-islam” og ”være i besiddelse af forbudte bøger og videoer”. En af de dømte var anklaget for at ligge inde med en artikel af den kendte menneskerettighedsforkæmper og advokat Mikhlif al-Shammari, der tidligere er blevet idømt 200 stokkeslag for sin aktivisme.

Dommen blev afsagt i Saudi Arabiens Antiterror Domstol, og retssager her har vist sig at være indhyllet i hemmelighedskræmmeri, uden at hverken offentligheden eller forsvarerne har fuld indsigt i sagens akter.

Hverken arrestordrer eller advokater

Ifølge Taha al-Hajji, som var advokat for en af de anklagede, blev anholdelserne af de 32 mænd foretaget i 2013 og 2014 uden arrestordrer.

De første tre måneder efter anholdelsen blev mændene holdt i isolation, hvor de adskillige gange blev afhørt uden deres advokater, hvilket forhøjer risikoen for tortur og anden mishandling, og mange af mændene blev først oplyst om anklagerne under selve afhøringerne. Flere fortalte under retssagen, at de blev truet med at få afskåret enhver kontakt med deres familier og med isolationsfængsel, hvis de ikke underskrev en tilståelse, samt at deres familiemedlemmer i øvrigt ville blive buret inde i celler ved siden af dem.

Anklageren havde tre år til at forberede sagen, mens forsvarerne kun fik tre måneder. Samtidig blev de nægtet adgang til centrale oplysninger som for eksempel de tvungne tilståelser. Forsvarerne forlangte at få mere tid, da der var tale om en kompleks sag med hele 32 mænd på anklagebænken, men anmodningen blev ignoreret af dommeren.

Dødsdomme bør omstødes

Samah Hadid er souschef for kampagner på Amnestys regionale kontor i Beirut. Han siger: ”Dødsstraf er under alle omstændigheder grusom, inhuman og nedværdigende, men det er endnu mere chokerende, når mennesker bliver dømt til døden efter en åbenlys uretfærdig retssag. Disse dødsdomme bør straks blive omstødt og de anklagede få en rettergang, der lever op til internationale standarder, og uden det ender med dødsdom”.

Han fortsætter: ”At dømme 15 mennesker til døden efter en farceagtig retshandling er en hån imod fair retsstandarder og et slag i ansigtet på retfærdighed”.