Saudi-Arabien: Grove krænkelser i terrorbekæmpelsens navn

De saudiske myndigheder har rettet et frontalangreb mod menneskerettighederne under dække af kampen mod terror, skriver Amnesty International i ny rapport. Der rapporteres om uretmæssige tilbageholdelser, hemmelige retssager, tortur, prygl og henrettelser – alt sammen i terrorbekæmpelsens navn.

I en ny rapport beskriver Amnesty, hvordan de saudiske myndigheder har taget ekstreme metoder i brug for at bekæmpe terror siden terrorangrebet i New York den 11. september 2001. Rapporten “Saudi Arabia: Assaulting Human Rights in the Name of Counter-Terrorism” beskriver, hvordan Saudi-Arabiens anti-terrorlove foreskriver hårde og grusomme straffe for terror-relateret kriminalitet. Samtidig er lovene så vagt formulerede, at de kan bruges til at straffe og undertrykke aktiviteter, som er fuldt lovlige ifølge international ret.

Fra slemt til værre

De nye metoder til terrorbekæmpelse har gjort den i forvejen grelle menneskerettighedssituation i landet endnu værre, vurderer Amnesty. Saudi-Arabien har en lang historie med overtrædelser af basale rettigheder i sikkerhedens navn. Men antallet af mennesker, som er uretmæssigt tilbageholdt uden retssag eller adgang til juridisk hjælp, er steget fra hundreder til flere tusinde siden 2001.

Langt de fleste sager afgøres i dyb hemmelighed, og de anklagede bliver ikke informeret om, hvad anklagerne mod dem lyder på, eller hvad udsigterne for deres sag er. De bliver nægtet juridisk bistand og har ingen chance for at få deres sag prøvet ved retten. “De fleste har ingen kontakt til omverdenen og bliver tilbageholdt i flere år uden retssag,” siger Malcolm Smart, leder af Amnestys Mellemøst-program. “Det har en ødelæggende effekt på både de individer, som sidder fængslet, og deres familier.”

Dømmes til pisk 

De få sager, som bliver bragt for retten, dømmes efter love, der foreskriver hårde straffe såsom stokkeslag, pisk, fængsel og endog henrettelse. Brugen af tortur er udbredt i saudiske fængsler, både som afstraffelse og som metode til at fremtvinge tilståelser fra mistænkte.

En stor del af de tusinder, som er tilbageholdt under mistanke om terrorvirksomhed, er samvittighedsfanger, der er blevet fængslet på grund af deres fredelige protester mod regeringens politik. Størstedelen mistænkes for at støtte islamiske grupper, som er imod Saudi-Arabiens tætte bånd med USA og andre vestlige stater.

De ekstreme terrorbekæmpelsesmetoder, som er blevet indført siden 2001, har bremset den i forvejen meget langsomme proces med at indføre menneskerettighedsreformer i Saudi-Arabien og efterlader befolkningen næsten fuldstændigt berøvet frihed og rettigheder.

Regeringen bliver ikke stillet til ansvar

Saudi-Arabien har ifølge Malcolm Smart udnyttet sin internationale magtposition til at slippe af sted med overtrædelser af menneskerettighederne. Og det internationale samfund har ikke formået at stille regeringen til ansvar.

Den saudiske regering har pligt at sikre, at landet respekterer menneskerettighederne som beskrevet i international ret – også i bekæmpelsen af terrorisme. Kampen mod terror kan ikke retfærdiggøre de voldsomme krænkelser, som finder sted i landet.