Schweizerne afviste at sætte egen lov over international lov

De schweiziske vælgere har fra stemmeurnerne sendt et klart signal om, at de ønsker et samfund, hvor menneskerettigheder gælder for alle, mener Kumi Naidoo, Amnesty Internationals generalsekretær.

Det var et forsvar for menneskerettighederne, da schweizerne ved en folkeafstemning i søndag den 25. november afviste et forslag om, at det skulle skrives ind i landets forfatning, at schweizisk lov står over international lov.

Det mener Kumi Naidoo, generalsekretær i Amnesty International.

”Schweizerne viste, at de ikke var faldet for vildledende løfter, men i stedet brugte stemmesedlen til at sende et klart signal om, at de ønsker et samfund, hvor menneskerettighederne gælder for alle,” siger Kumi Naidoo.

To tredjedele af schweizerne stemte nej til forslaget, der var sendt til afstemning på baggrund af en underskriftsindsamling fra SVP, Schweizisk Folkeparti.

Et vigtigt budskab

I Schweiz sendes et spørgsmål til folkeafstemning, hvis 100.000 skriver under på, at emnet bør komme til afstemning. Ifølge forslagsstillerne er landets historiske selvstændighed ved at blive udvandet. Ifølge dem er det blandt andet sket ved landets deltagelse i internationale aftaler. Hvis forslaget var blevet vedtaget, skulle der i landets forfatning skrives tydeligt, at en lov i Schweiz vægter højere end international lov

”Politikere i Schweiz og i hele verden skulle hæfte sig ved, at et klart flertal af schweizerne har valgt menneskerettighederne og afvist forsøgene på at angribe de svageste og mest sårbare grupper i samfundet og gøre dem til syndebukke. I en tid, hvor mange ledere rundt omkring i verden forsøger at rulle den beskyttelse, menneskerettighederne giver, tilbage, har schweizerne sendt et vigtigt budskab”, siger Kumi Naidoo.

Hvis loven var blevet vedtaget, ville det fremgå af forfatningen, at hvis schweiziske love og internationale aftaler var i konflikt med hinanden, kunne det være nødvendigt at træde ud af internationale aftaler. Det kunne have ført til, at Schweiz ville trække sig ud af institutioner som Europarådet, og dermed også Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Manon Schick, leder af Amnesty International Schweiz, er tilfreds med udfaldet af folkeafstemningen:

”Det utvetydige resultat er en anerkendelse af vigtigheden af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det er en stemme for retssikkerhed, tredelingen af magten og beskyttelse af minoriteter”, siger hun.