Seks grunde til at fortsætte kampen for kvinders rettigheder

Chikane, diskrimination, ulønnet arbejde og voldtægt. Kvinders rettigheder er stadig under pres verden over.

Vidste du, at…

 

I Afghanistan bliver kvindelige menneskerettighedsaktivister mødt med vold, trusler og diskrimination fra både staten og grupper som Taleban. Aktivisterne bliver mistænkeliggjort for deres menneskerettighedsarbejde, der bliver beskyldt for at være i strid med religion og den afghanske kultur.

Men trods risikoen fortsætter aktivisterne med at rykke ved grænserne; de er lærere, der støtter både drenge og pigers ret til uddannelse. De er journalister, der udbreder retten til at ytre sig frit. Og de er whistleblowere, der afslører korruption og anden magtmisbrug i regeringen.

Flere af deres venner og medaktivister er blevet dræbt, kidnappet, chikaneret eller truet. Det sker, at hele områder ligger øde hen på grund af angreb fra Taleban, mens krigere går fra hus til hus for at finde frem til aktivisterne. Sådanne angreb bliver ofte ikke tilstrækkeligt efterforsket.

I Bangladesh svigter retssystemet kvinder, der bliver udsat for vold. Sidste år registrerede politiet mindst 17.900 sager om vold mod kvinder, heriblandt 5.400 sager om voldtægt. Det er mindst 1.000 voldtægter flere end i de foregående år.

I 2019 blev mindst 988 kvinder og piger (heriblandt 103 piger mellem syv og 12 år) myrdet. Men kun tre procent af sager om vold mod kvinder ender med dom.

Menneskerettighedskomiteer har gentagende gange forsøgt at få Bangladesh til at indføre lovgivning, der gør alle former for vold mod kvinder, også i ægteskabet, forbudt. Men i stedet for at indføre de reformer, der skal til, foreslog to lovgivere i januar 2020, at man giver tilladelse til henrettelser uden rettergang for at komme problemet til livs.

Maldiverne har 96 procent af alle kvinder oplevet chikane i det offentlige rum. 60 procent af alle kvinder oplever chikane inden de fylder 16 år, 40 procent inden de fylder ti år. 89 procent af kvinderne har aldrig meldt chikanen til politiet, og kvinderne anser det som en uundgåelig del af hverdagen. I stedet forsøger hovedparten af kvinderne at undgå chikanen ved at vælge andre ruter, og 66,8 procent afholder sig fra at gå ud alene.

Problemet blev første gang italesat sidste år, da en kvinde offentliggjorde en video på de sociale medier af en mand, der fulgte efter og chikanerede hende.

I Nepal har flere kvinder mistet livet som følge af seksuel vold i forbindelse med ”Chhaupadi” – udelukkelse grundet menstruation. I Nepal hersker forestillingen om, at kvinder er urene og urørlige, efter de har født, eller mens de har menstruation. Piger og kvinder tvinges til at bo i kvægskure eller afsides hytter. Ofte er disse beskidte og beskytter ikke mod dårligt vejr.

De seneste år har der været flere meldinger om piger og kvinder, der er blevet udsat for seksuelle overgreb, eller er døde af kulde, blevet angrebet af vilde dyr eller er døde af røgforgiftning, hvis de har forsøgt at tænde bål for at holde varmen.

Efter massivt pres gjorde regeringen den forfærdelige skik forbudt i august 2017. Men først i december 2019 blev et familiemedlem arresteret for medvirken til en kvindes død. Problemerne fortsætter i afsides dele af Nepal.

I Pakistan bruger kvinder 11 timers ulønnet arbejde i hjemmet, hver gang en mand bruger én. Ifølge en FN-rapport om kvinders rettigheder er Pakistan det land i verden, hvor der hersker størst ulighed, når det kommer til de huslige pligter.

Uligheden mellem kønnene i familien påvirker kvinders muligheder for at tjene deres egne penge, og kun 23,9 procent af kvinderne er på arbejdsmarkedet. Ulønnet arbejde i hjemmet betyder også, at kvinderne ingen rettigheder har, når det kommer til barsel, sygdom eller skilsmisse. Kvinderne har som oftest ingen adgang til familiens penge, som kontrolleres af mandlige familiemedlemmer.

De kvinder, der er på arbejdsmarkedet, får 34 procent mindre i løn end mændene.

I Sri Lanka blev der på de første 15 dage af 2020 anmeldt 142 tilfælde af voldtægt, 42 sager om alvorlige seksuelle overgreb, og 54 tilfælde af overgreb mod børn.

Ifølge Sri Lankas myndigheder er efterforskningen allerede afsluttet i 78 af voldtægtssagerne, men ser man på regeringens egen statistik for foregående år, lader det til at langt størstedelen af voldtægtssager forbliver åbne. Det egentlige antal voldtægtssager i landet er langt højere, da mange aldrig bliver anmeldt.

Straffriheden for vold mod kvinder er høj i Sri Lanka, selvom skiftende regeringer har lovet at gøre mere ved problemet.