SKJULTE TORTURSAGER ER EN SKANDALE

Både forsvaret og skiftende regeringer står med et enormt forklaringsproblem efter at have ført offentligheden bag lyset gennem ti år i sagen om behandling af fanger i Irak. Amnesty kræver Irak-kommissionen genåbnet efter afsløringen af tortursager.

Hverken den danske befolkning eller de irakiske fanger, der er blevet udleveret til tortur af danske styrker, kan leve med, at regeringen gennem ti år har ført offentligheden bag lyset om behandlingen af fanger i Irak. Derfor bør regeringen omgående genåbne den del af Irak-kommissionen, der havde til formål at undersøge behandlingen af fanger i Irak og Afghanistan. 

Det fastslår Amnesty International, der ser med dyb alvor på de nye oplysninger, som er kommet frem i dagbladet Information og Radio24syv. Afsløringerne viser, at danske soldater i Irak sendte mindst 13 indberetninger om tortur og mishandling af fanger hjem til danske myndigheder og Forsvarsministeriet i 2004-2007. Dokumenter viser også, at Forsvaret ikke kan redegøre for, hvad der er sket med mindst 360 fanger, som endte i irakisk varetægt. Alligevel valgte den nuværende regering sidste år lukke Irak-kommissionen med den begrundelse, at alt var tilstrækkeligt belyst.

”Grundlaget for at lukke Irak-kommissionen er væk. Argumentet om, at alt er tilstrækkeligt belyst, har vist sig at være uden hold i virkeligheden. Både forsvaret og ledende danske politikere gennem de seneste ti år står med et enormt forklaringsproblem. Det er ubegribeligt, at myndighederne ikke reagerede på indberetninger om tortur, og at de ikke for længst er kommet til bunds i sagen om behandling af fanger i Irak. Det er en skamplet på Danmark, og offentligheden kan med rette føle sig ført bag lyset”, siger generalsekretær Trine Christensen.

Danmark er anerkendt som foregangsland i kampen mod tortur – ikke mindst i FN, hvor Danmark hvert år står i spidsen for forhandlingerne om resolutionerne mod tortur. Alligevel tegner der sig nu et mønster, hvor skiftende regeringer gør krumspring for at forhindre, at sager om tortur og fangemishandling bliver belyst. Det gælder i særdeleshed sagen om de 23 irakere, der har sagsøgt staten, og hvor landsretten 14. juni tager stilling til statens påstand om, at sagen er forældet. På den baggrund sender Amnesty en klar besked til regeringen:

”Myndighederne modtog klare advarsler om risikoen for tortur i irakiske fængsler allerede inden krigen. Alligevel udleverede danske styrker fanger til tortur, men ingen reagerede. Tag ansvar. Stå ved jeres ord. Læg alt åbent frem. Lad være med at opsætte forhindringer for, at fangerne får deres sag for domstolene. Sørg for, at ingen sager om tortur – heller ikke civile krav – forældes. Vis respekt for FN’s torturkonvention. Ellers bliver konklusionen, at Danmark nok er foregangsland af navn, men ikke af gavn”, siger Trine Christensen.