Statens ulovlige masseovervågning skal bremses

Amnesty: Statens ulovlige masseovervågning skal bremses

Regeringen vil fortsætte flere års ulovlig praksis med at overvåge danskernes telefonsamtaler og færden på internettet. Amnesty opfordrer Folketingets Retsudvalg til at skride ind og prioritere borgernes retssikkerhed.

Trods en dom fra EU-domstolen i 2016 fortsætter den danske regering med at tillade teleselskaberne at registrere, hvem du taler med, hvornår, hvor længe, og hvor du befinder dig. Det samme gælder, hver gang du tjekker internettet, sender en besked eller en e-mail. 

Justitsministeriet har netop nu et lovforslag i høring, hvor der lægges op til endnu en udskydelse af revisionen af logningsreglerne til folketingsåret 2020-21. Det mener Amnesty International Danmark er yderst kritisabelt:

”Både indførelsen og fastholdelsen af denne form for masseovervågning skal stoppes. Hvis staten vil gribe ind i grundlæggende frihedsrettigheder, skal indgrebet stå til mål med den sikkerhed, man ønsker at opnå. En generel og uddifferentieret overvågning af alle danskere, uanset om man er mistænkt for en forbrydelse eller ej, er ikke proportionalt i forhold til det ellers legitime formål om at forhindre, opklare og retsforfølge alvorlig kriminalitet,” siger Elise Bangert, jurist i Amnesty

Regeringen vil ikke overholde menneskerettighederne

Foreningen mod Ulovlig Logning lagde i 2018 sag an mod Justitsministeren. I løbet af sagen har Justitsministeriet forklaret sine handlinger med “[…] at den nugældende danske logningsbekendtgørelse kan opretholdes midlertidigt som følge af de ekstraordinære retlige og faktiske vanskeligheder, som en målretning af logningsforpligtelsen medfører, og de væsentlige samfundsmæssige skadevirkninger, som en øjeblikkelig tilsidesættelse ville medføre”.

”Amnesty kan ikke acceptere, at regeringen ikke vil overholde menneskerettighederne, fordi det er besværligt. Justitsministeriet har hverken fremlagt beviser eller fakta, der i tilstrækkelig grad underbygger argumentet om, at det vil skabe væsentlige samfundsmæssige skadevirkninger at standse den nuværende masseovervågning af danskerne,” siger jurist Elise Bangert.

Masser af lovligt værktøj

Amnesty mener, at de danske myndigheder har mange andre lovlige værktøjer i værktøjskassen, når de skal forhindre, efterforske eller retsforfølge terror og anden alvorlig kriminalitet. En målrettet overvågning med alle tekniske virkemidler kan lovligt finde sted, når blot en dommer kan overbevises om, at der er tale om en konkret, begrundet mistanke. 

I et brev har Amnesty International Danmark opfordret Folketingets Retsudvalg til at prioritere borgernes retssikkerhed og stoppe blåstemplingen af den ulovlige lognings-praksis.

En ny logningslov kræver en åben debat, erfaringerne fra logning og dens effektivitet skal analyseres, og eksperter, organisationer og borgere skal høres, mener Amnesty.