Staters angreb på ngo’er er i kraftig stigning verden over

Stater angriber ngo’er

På blot to år er der på globalt plan kommet 40 nye love til, der slår ned på civilsamfundsorganisationer, påviser ny rapport fra Amnesty International.

Flere og flere regeringer verden over indfører lovgivning for at ramme ikke-statslige organisationer og deres medarbejdere. Ngo’erne og deres arbejde overvåges, de udsættes for bureaukratiske forhindringer, trues med lukning – og deres medarbejdere med fængsling. Alene de seneste to år er der på globalt plan kommet 40 nye love til, der slår ned på civilsamfundsorganisationer, påviser ny rapport fra Amnesty International.

Rapporten, Laws designed to Silence: The Global Crackdown on Civil Society Organisations, opregner 50 lande i verden, hvor lovgivning rettet mod ngo’er enten er blevet implementeret eller er i støbeskeen, og rapporten konkluderer, at der er tale om en alarmerende tendens i et accelererende tempo.

”Vi har dokumenteret, hvordan et stigende antal regeringer påfører ngo’er urimelige restriktioner og sætter begrænsninger for deres vigtige arbejde,” siger Kumi Naidoo, generalsekretær for Amnesty International.

”Menneskerettighedsforkæmpere får sværere ved at arbejde frit og sikkert. At gøre dem tavse og forhindre deres arbejde har konsekvenser for alle.”

Metoderne og argumentationen spænder vidt. Fra kinesiske restriktioner på udenlandsk finansiering af civile organisationer over den russiske stats praksis med hurtigt at stemple ngo’er som ”udenlandske agenter” til strenge bureaukratiske krav i Polen.

Amnesty International under angreb

Også Amnesty International er mange steder kommet under angreb.

”I Amnesty mærker vi også udviklingen i retning af et øget pres mod menneskerettighedsforkæmpere. Senest har der været indefrysning af midler og ransagninger af vores kontor i Indien, fængsling af vores formand og generalsekretær i Tyrkiet, bortførelse af en af vores researchere i Rusland og i Ungarn smædekampagner samt en hel række love, der indskrænker civilsamfundsorganisationernes mulighed for at gøre deres arbejde og ytre sig frit,” siger Trine Christensen, generalsekretær for Amnesty International Danmark.  

”Det er en alarmerende udvikling, men vi giver ikke op. Og det giver håb at se, hvor mange mennesker der fortsætter med at udvise et stort mod i kampen for vores allesammens basale ret til at ytres og forsamles frit.”

Rapporten kommer med en lang række anbefalinger til både stater og internationale institutioner.

Blandt andet opfordres stater til at sikre, at ”ingen bliver kriminaliseret for at udøve deres ret til forsamlingsfrihed, og at ingen bliver udsat for trusler, angreb, chikane, smædekampagner, intimidering eller repressalier på grund af deres arbejde for menneskerettigheder.”

Internationale institutioner opfordres på sin side til at ”holde staterne ansvarlige, hvis de ikke overholder deres menneskerettighedsforpligtelser.”