Status: Menneskerettighederne i Kina

Selvom der sker visse fremskridt med hensyn til menneskerettighederne i Kina, er listen over krænkelser stadig lang. Amnesty gør status.

I september besøgte Statsminister Helle Thorning-Schmidt Kina sammen med en række danske erhvervsledere. I den forbindelse opfordrede Amnesty Statsministeren til at sætte menneskerettighederne, og blandt andet Kinas brug af dødsstraf, på dagsordenen.

Amnesty har i de seneste år kunnet dokumentere en række fremskridt med hensyn til menneskerettighederne i Kina.

Fra centralt hold er tortur blevet forbudt og vidneudsagn, der er fremtvunget under tortur, må ikke længere bruges i retssager. Derudover er arbejdslejrene på papiret blevet afskaffet.

Krænkelserne af menneskerettighederne er dog fortsat udbredte:

  • Selvom dødsstraffen er afskaffet for de fleste økonomiske forbrydelser, og tiltalte har fået en mere retfærdig rettergang, er Kina fortsat det land i verden, som henretter flest borgere.
  • Selvom arbejdslejrene formelt er nedlagt, har Amnesty dokumentation for, at flere af dem fortsat er i brug under andre navne.
  • Kina benytter sig af hemmelige fængsler, hvor dissidenter, menneskerettighedsforkæmpere og andre, der kritiserer styret i Kina, risikerer at bliver spærret inde.
  • Styret tillader en vis form for ytringsfrihed på de sociale medier, men hvis man får mange følgere eller på anden vis gør andre interesseret i sine synspunkter, bliver der slået hårdt ned fra myndighedernes side. 2 millioner mennesker er i dag ansat af de kinesiske myndigheder til at overvåge internettet.
  • Trods forbud mod brug af tortur er tortur fortsat udbredt, når man befinder sig i politiets varetægt. 
  • Religiøse mindretal som Falun Gong bliver fortsat forfulgt.
  • Kina har fortsat ikke skabt forbedringer, der respekterer det tibetanske folks kulturelle og religiøse traditioner.
  • Kina står bag våbensalg til konfliktområder som Syrien og modarbejder dermed en løsning af konflikten.
  • Kina er en af de største internationale investorer i minedrift i Afrika. Minedriften foregår dog på arbejdsvilkår, der er i strid med menneskerettighederne.

 

 Læs mere om dødsstraf i Kina