Stop massefængslinger og udvisninger af flygtninge fra Afghanistan

Amnesty International mener, at Pakistans regering øjeblikkeligt skal stoppe de fortsatte fængslinger, udvisninger og den udbredte chikane af afghanske flygtninge.

”Tusinder af afghanske flygtninge bliver brugt som politiske brikker ved at blive sendt tilbage til et Taliban-kontrolleret Afghanistan. Deres liv og fysiske sikkerhed er i højeste risiko i Afghanistan grundet den massive undertrykkelse af basale menneskerettigheder og den humanitære katastrofe i landet. Ingen mennesker bør udsættes for masse-udvisninger, og i den her sag skal Pakistan huske deres internationale forpligtigelser – også deres forpligtelser i forhold til non-refoulement princippet, dvs. at ingen må udvises og sendes tilbage til forfølgelse,” siger Livia Saccardi, Amnesty Internationals Viceregionsdirektør for kampagner for Sydasien.

Hun fortsætter: ”Hvis den pakistanske regering ikke stopper udvisningerne øjeblikkeligt, vil den nægte tusinder af især afghanske kvinder og piger retten til et sikkert liv, uddannelse og eksistensgrundlag.”

’Vi fik ingen information om, hvor vores familiemedlemmer blev flyttet hen, og hvornår de ville blive deporteret”.

Maryam*, afghansk aktivist

Ifølge den pakistanske regering er der mere end 170.000 afghanere i Pakistan. Mange har haft deres liv i landet i årtier, men nu skal de forlade det. Regeringen gav den 17. september et ultimatum til alle ”uregistrerede udenlandske statsborgere” om at forlade Pakistan.

Med en deadline bare halvanden måned efter begyndte det pakistanske politi den 1. november 2023 at tilbageholde flygtninge, som bliver anset som ’ulovligt at opholde sig i landet’, og sende dem i de såkaldte udrejsecentre. 

Fængsler for flygtninge fra Afghanistan er et parallelsamfund

Ifølge den pakistanske regering er der oprettet 49 fængsler, men de siger selv, at der er en mulighed for en stigning af dette tal.  Centrene er ikke oprettet under en specifik lov og fungerer parallelt med Pakistans fungerende retssystem. Amnesty International har registreret, at i mindst syv af disse centre er grundlæggende retsprincipper ikke blevet overholdt. Muligheden for juridisk bistand samt kommunikation med familiemedlemmer er ikke til stede. Sådanne centre er altså i strid med retten til frihed og retten til en retfærdig rettergang. Desuden er information om indsatte ikke blevet offentliggjort, hvilket betyder, at det er svært, næsten umuligt, for pårørende at finde frem til deres familiemedlemmer, hvis de sidder i et af disse centre.

En afghanske aktivist i Islamabad Maryam* fortæller Amnesty International, at allerede fra den 2. november blev adskillige flygtninge fængslet ved Shalimar politistation, og at ”de blev sendt afsted til udvisning uden dokumentation, og at deres familiemedlemmer ikke har fået information om, hvor de blev sendt hen, eller hvornår de blev sendt tilbage til Afghanistan.” Et andet eksempel er en 17-årig dreng, som blev tilbageholdt under en razzia i Sohrab Goth den 3. november, på trods af at han er født i Pakistan og har registreringskort, som beviser dette. Selvom han er mindreårig, fik hans familie ikke adgang til udrejsecenteret. Han blev deporteret dagen efter, og hans præcise opholdssted er stadig ukendt.

”Vi lever i konstant frygt”

Junaid*, flygtning fra Afghanistan

Junaid* er flygtet fra Afghanistan og blev tilbageholdt i mere end fire timer ved Khayaban-i-sir Syed centeret i Islamabad den 3. november. Han har fortalt, at der hverken var oversættere i Dari eller Pashto til stede, og derfor var det vanskeligt for de fængslede at forstå de komplekse dokumentationsproblemer.  

Desuden har medier og journalister heller ikke fået adgang til disse udrejsecentre, og det stiller store spørgsmål omkring gennemsigtigheden ved centrene.

Flygtninge fra Afghanistan bliver chikaneret af politiet

”Der er en grundlæggende frygt i det afghanske samfund i Pakistan lige nu… vi lever i konstant angst og låser vores dør, så snart vi hører, at der er politibiler i området,” fortæller Junaid*.

Flere eksempler på chikane er blevet rapporteret til Amnesty International. Mindst 12 mindre virksomhedsejere, som havde gyldige registreringskort, blev tilbageholdt den 1. november ved Nishtar Colony og Garden Town politistation i Lahore i over et døgn uden at blive stillet for en dommer. Den 24. oktober blev afghanske handlende gennemsøgt for dokumentation af individer i ’civilt tøj’, som påstod, at de var politimænd. ’Politimændene’ konfiskerede 500.000 pakistanske rupis, som svarer til cirka 12.000 danske kroner.

”Jeg er sikker på at jeg bliver dræbt, hvis jeg vender tilbage”

Asad*, journalist fra Afghanistan

For at lægge et yderligere pres på de mange afghanske flygtninge har der siden den pakistanske regerings deadline den 1. november været advarsler i form af pjecer og kald fra højtalere ved de lokale moskeer om, at enhver, som tilbyder boliger eller indkvartering til afghanske flygtninge, vil blive mødt med bøder eller arrestation. Farah*, en kvindelig journalist fra Peshawar fortæller, at selvom mange afghanere nu bliver smidt på gaden og står uden tag over hovedet, så tilbyder nogle udlejere stadig en bolig, men opkræver fem gange så meget i husleje, som de normalt ville.

En konstant frygt for at blive sendt tilbage til Taliban

Ifølge det ’afghansk-pakistanske internationale forum for journalister’ opholder der sig i omegnen af 200 afghanske journalister i Pakistan, som er i risiko for deres liv, hvis de bliver sendt tilbage til deres hjemland. Asad* er en afghansk journalist, som har opholdt sig i Pakistan siden Talibans overtagelse i 2021.

Han fortæller: ”Selvom jeg ankom til Pakistan med et gyldigt visum og har ansøgt om en fornyelse, har jeg intet at vise til myndighederne, hvis de dukker op ved mit dørtrin. Jeg har ikke sendt mine børn i skole i to uger…”

Asad og hans familie flygtede fra Afghanistan i 2021, da hans venner og kollegaer blev dræbt efter Talibans magtovertagelse, og Asad ved, at han figurerer på flere lister hos Taliban: ”Jeg er fuldstændig sikker på at blive dræbt, hvis jeg tager tilbage,” siger han.

Mange kvinder i de afghanske bosættelser lever i konstant frygt. Menneskerettighedsadvokat Moniza Kakar, som har mange sager med afghanske flygtninge, fortæller: ”Mange kvinder sover fuldt påklædt, fordi de er bange for natlige razziaer af mandlige pakistanske politibetjente.”

”Pakistan skal leve op til sine internationale menneskeretlige forpligtelser og garantere sikkerheden for afghanske flygtninge inden for landets grænser. Den pakistanske regering skal øjeblikkeligt stoppe udvisningerne for at forhindre en yderligere eskalering af den her krise. Sammen med FN’s Flygtningehøjkommissariat må den pakistanske regering fremskynde registreringen af ansøgere, der søger tilflugt i Pakistan, hvor især kvinder og piger, journalister og minoriteter står overfor øgede risici,” siger Livia Saccardi.

*Navne i artiklen er ændret for beskyttelse af anonymitet

Læs mere her: Pakistan: Stop deporting Afghan refugees – Amnesty International