De danske myndigheder fratager syriske flygtninge deres opholdstilladelser, selvom Amnesty Internationals research fra Syrien viser, at det vil være for farligt at vende tilbage.

De danske myndigheder har allerede inddraget eller ikke fornyet 380 syriske flygtninges opholdstilladelser. Regeringens begrundelse er, at bestemte dele af Syrien er sikre, men vores research viser det modsatte.

Amnesty International mener, at enhver tvangsudsendelse til Syrien vil være en krænkelse af Danmarks internationale forpligtelser i henhold til princippet om non-refoulement, som forbyder lande at sende flygtninge tilbage til et land, hvor de vil være i risiko for alvorlige menneskerettighedskrænkelser.

Bliv medlem af Amnesty i dag og støt vores arbejde for at lægge pres på regeringen. Syrien er IKKE sikkert!

Sådan arbejder Amnesty:

  • Dokumenterer, at det ikke er sikkert at vende tilbage til Syrien
  • Taler med medierne og verdenspressen for at lægge et internationalt pres på de danske myndigheder
  • Skriver høringssvar om, hvorfor Danmark skal fortsætte sin asylbehandling her i landet – og ikke fralægge sig ansvaret og sende asylansøgere til tredjelande
  • Arrangerer demonstrationer og events, der understreger, hvorfor syriske flygtninge fortsat skal beskyttes
  • Arbejder for bedre forhold for afviste asylansøgere, der frihedsberøves.