Styrket LGBTI+ bevægelse i Uganda bekæmper homofobiske love

I 10 år har Amnesty støttet og samarbejdet med Ugandas største LGBTI+ organisation, SMUG. Det har ført til en styrket og mere forenet indsats for LGBTI+ personers rettigheder i det østafrikanske land.

I Uganda har det siden 1950 været forbudt at have sex med en person af samme køn, og loven er gentagende gange blevet strammet.

Senest i maj 2021, hvor der i loven ’The Sexual Offences Bill’ drages paralleller mellem LGBTI+ personer og incest, voldtægt, sex-turisme og ægteskab med mindreårige.

Trods lovgivningen, og risikoen for chikane og overfald, fortsætter landets LGBTI+ aktivister deres arbejde for lige rettigheder, og bevægelsen står stærkere end nogensinde før, både i Uganda og internationalt.

I december 2021 brugte SMUG sin position og stemme til at repræsentere det ugandiske LGBTI+ miljø til et møde hos den afrikanske kommission for menneskerettigheder. Og i november 2021 indsendte Ugandas civilsamfund sit bidrag til den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR), en form for eksamination, hvor FN-lande på skift står skoleret i forhold til om de overholder menneskerettighederne. Her stod SMUG for at koordinere, indhente, og fremlægge kritikpunkter og anbefalinger i forhold til Ugandas behandling af LGBTI+ personer.

Man afventer nu, hvorvidt Ugandas regering vælger at godtage nogle af de 20 anbefalinger til, hvordan de kan sikre LGBTI+ personers menneskerettigheder, herunder øge adgangen til offentlige ydelser og stoppe tortur og vold begået mod LGBTI+personer.  

AMNESTY STØTTER SMUG

– Amnesty Danmark har med støtte fra Det Obelske Familiefond gennem 10 år støttet og samarbejdet med SMUG (Sexual Minorities Uganda).

– Det har giort organisationen i stand til at samle foreløbigt 18 NGO’er, der arbejder for LGBTI+ personers rettigheder i en fælles koalition, så bevægelsen kan arbejde mere systematisk, koordineret og kan udveksle erfaringer.

– SMUG laver fortalerarbejde, research, arbejder for en tilgængelig og ligelig adgang til sundhedsydelser, og indsamler og udarbejder dokumentation af den diskrimination, og de overgreb, som landets LGBTI+ personer udsættes for.