Syrien: Massedødsfald, tortur og umenneskelige forhold i fangelejre

Den danske dreng, der sidder i al-Roj-lejren i Syrien, er alvorligt svækket.
Den danske dreng på billedet er alvorligt syg. Alligevel har han ikke fået lov til at komme tilbage til Danmark. Foto: RTC Danmark


Mere end fem år efter Islamisk Stats nederlag bliver flere end 56.000 mænd, kvinder og børn stadig tilbageholdt i det nordøstlige Syrien. En ny rapport fra Amnesty International dokumenterer, at de bliver udsat for systematisk tortur og inhumane forhold, som dræber hundredvis af mennesker. 30.000 af de tilbageholdte på ubestemt tid er børn.


En dybt traumatiseret og alvorligt svækket syvårig dansk dreng er sammen med sin mor stadig tilbageholdt under umenneskelige forhold i den syriske fangelejr al-Roj. Og de er langt fra alene. Ifølge en ny rapport fra Amnesty (Aftermath: injustice, torture and death in detention in North-East Syria) bliver flere end 56.000 mænd, kvinder og børn stadig tilbageholdt i kummerlige fængselsfaciliteter og fangelejre i det nordøstlige Syrien.

Børn spærres inde i fangelejre i det nordøstlige Syrien.
Børn vokser op indespærret i fangelejre i det nordøstlige Syrien. Nogle har været spærret inde siden 2019. Foto: RTC Danmark

Rapporten dokumenterer, at regionens selvstyrende myndigheder er ansvarlige for voldsomme krænkelser af de anslåede 11.500 mænd, 14.500 kvinder og 30.000 børn, som de har i deres varetægt i mindst 27 fængselsfaciliteter og to fangelejre – al-Hol og al-Roj. Myndighederne arbejder tæt sammen med den amerikanske regering og andre koalitionsmedlemmer, der var med til at nedkæmpe Islamisk Stat (IS) i Syriens nordøstlige del.

Mange ofre blandt de tilbageholdte

Der er mange IS-ofre blandt de tilbageholdte – heriblandt personer fra det forfulgte Yezidi-folk. Mange kvinder og piger er blevet tvunget til at gifte sig med IS-medlemmer, og mange drenge og unge mænd er ofre for IS’ systematiske rekruttering af mindreårige.

På grund af dette bliver jeg ved med at presse min brors hoved ned, så han ikke vokser. Hvis han var højere, ville de tage ham

Pige i en af lejrene

Det skønnes, at 1.000 syriske og udenlandske drenge og unge mænd, der blev tilbageholdt, da de var drenge, tilbageholdes i fængselsfaciliteter – herunder de såkaldte ”rehabiliteringscentre” for unge mennesker. De bliver udsat for nogle af de samme krænkelser som de voksne som eksempelvis tortur og mishandling. Det anslås, at kun en ud af ti er blevet anklaget for at have begået en forbrydelse.

De selvstyrende myndigheder tvinger også udenlandske drenge fra deres mødre eller værger i fangelejrene og overfører dem til fængsler. Denne praksis bruges tilsyneladende, fordi man vil sikre sig imod, at lejrene bliver befolket af for mange mennesker, som ifølge myndighederne kan udgøre en fremtidig trussel. En pige i en af lejrene fortalte til Amnesty:

”På grund af dette bliver jeg ved med at presse min brors hoved ned, så han ikke vokser. Hvis han var højere, ville de tage ham.”

Børnene på billedet er i fængsel med deres mødre. Foto: RTC Danmark

Kønsbaseret vold i fangelejrene

 I december 2023 tilbageholdt de selvstyrende myndigheder flere end 46.600 mennesker i fangelejrene al-Hol og al-Roj. Langt størstedelen af dem – omkring 94 procent – er børn og kvinder. Ingen i disse lejre er blevet tiltalt eller har fået muligheden for at få deres sag behandlet af en uafhængig juridisk myndighed.

Jeg fik elektriske stød. Jeg var gravid på det tidspunkt. Det vidste forhørslederen godt. Han sagde til mig: ”Jeg tvinger dig til at få en abort

Kvinde i syrisk fangelejr til Amnesty

Der foregår meget kønsbaseret vold i al-Hol-lejren, hvor kvinder blandt andet bliver angrebet af IS-tilknyttede personer, der mener, at kvinderne ikke opfører sig ”moralsk”. Derudover bliver kvinder i lejren seksuelt misbrugt af medlemmer af sikkerhedsstyrkerne og privatpersoner. Der er ikke noget system, der kan beskytte eller støtte de kvinder, der risikerer at blive ofre for krænkelserne.

Adskillige syriske kvinder og en mindre gruppe piger er blevet overflyttet fra lejrene til fængselsfaciliteter. Mange kvinder, der er blevet dømt for IS-relaterede forbrydelser, beskrev over for Amnesty, at de var blevet tortureret til at komme med ”tilståelser”. Beretninger indikerer, at nogle kvinder er blevet dømt for ikke-voldelige overlevelseshandlinger i al-Hol-lejren. Udenlandske kvinder bliver også overført til fængselsfaciliteter, hvor de bliver afhørt og holdt i isolation i lange perioder.

Otte kvinder beskrev, hvordan de var blevet udsat for kønsbaseret vold, der kan betegnes som tortur og mishandling. En af dem sagde:

”Jeg fik elektriske stød. Jeg var gravid på det tidspunkt. Det vidste forhørslederen godt. Han sagde til mig: ”Jeg tvinger dig til at få en abort”. Og det var det, han gjorde.”

Andre kvinder beskrev, hvordan de var blevet udsat for seksuelle trusler og ydmygelser. 

Tæsk, elektriske stød og seksuel vold

Titusindvis af de tilbageholdte er blevet vilkårligt indespærret og ved ikke, hvor længe de skal blive ved med at leve under de frygtelige forhold, hvor tortur som voldsomme tæsk, elektriske stød og seksuel vold er en del af hverdagen. Andre tusinde er blevet udsat for tvungne forsvindinger, og kvinder er på ulovlig vis blevet adskilt fra deres børn.

Yusuf (ikke hans rigtige navn, red) er en af de otte mænd, der har fortalt Amnestys researchere om den horrible tortur, som han og andre er blevet udsat for i Sini-fængslet i udkanten af byen Al-Shaddadi, der styres af Syrian Democratic Forces (SDF):

”Det værste var, når de kom ind i rummet og havde plasticrør, kabler og stålrør med, som de så slog os med overalt. Hver 15. dag ville de tage os alle sammen nøgne med ud i gården. Vagterne voldtog folk med kæppe. Engang hev de mig ud af cellen sammen med en anden fyr. De medbragte et elektrisk kabel fra generatoren og blev ved med at torturere os med elektricitet. Jeg tror, at fyren ved siden af mig døde. Han stoppede med at bevæge sig og skrige. Jeg nåede selv et punkt, hvor jeg ikke længere kunne skrige.”

Umenneskelige forhold i fængsler

Alle otte mænd fortalte, at SDF ikke gav dem tilstrækkelig med vand og mad, og de ekstremt varme fængselsceller var overfyldte og manglede ventilation. Ifølge mændene var kombinationen af fysisk mishandling, umenneskelige forhold og manglende lægehjælp skyld i sygdomsudbrud, der medførte, at hundredvis af mennesker døde.

Tilbageholdte kunne huske episoder, hvor venner og cellekammerater døde lige for øjnene af dem. En fortalte, at 17 mennesker i hans celle døde, da myndighederne slukkede for en udluftningsventilator en dag i 2020. Ifølge tre tilbageholdte blev ligene af dem, der døde i Sini, smidt i en massegrav, der blev refereret til som en ”grøft”.

Abbas (ikke hans rigtige navn, red.) fortalte Amnesty, at amerikanske soldater besøgte fængslet i december 2021:

”Vi kender amerikanerne. De kommer med deres våben og hunde. Tjekkede fængslet, kropsvisiterede os og ransagede alle vores værelser. De kunne se blodet på væggene. De kunne se de mennesker, der var blevet kvæstet af tortur.”

Et af fængslerne set indefra i det nordøstlige Syrien. Foto: RTC Danmark

Amnestys internationale generalsekretær kræver handling

”De selvstyrende myndigheder har begået krigsforbrydelser i form af tortur og mishandling og har sandsynligvis begået mord, der også er en krigsforbrydelse,” siger Agnès Callamard, generalsekretær for Amnesty International.

”De børn, kvinder og mænd, der er tilbageholdt i disse fangelejre og fængselsfaciliteter, bliver udsat for chokerende ondskab og vold. Den amerikanske regering har spillet en central rolle i skabelsen og vedligeholdelsen af dette system, hvor hundredvis af mennesker er døde, selv om det kunne være undgået, og den må derfor være med til at ændre det,” fortsætter hun.

Amnestys generalsekretær mener, at flere parter skal på banen for at få sat en stopper for den horrible behandling, som de mange tilbageholdte udsættes for.

”Dette tilbageholdelsessystem krænker rettighederne for de mennesker, som man antager har en forbindelse til IS. Alt imens truslen fra IS forbliver virkelig over hele verden, er de fortsatte krænkelser i det nordøstlige Syrien kun med til at forankre yderligere frustrationer og betyder, at en hel generation af børn kun kender til systematisk uretfærdighed. De selvstyrende myndigheder, medlemmerne af den USA-ledede koalition og FN skal handle for at råde bod på disse krænkelser og sætte en stopper for den onde cirkel af overgreb og vold,” siger Agnès Callamard.

Amnesty International Danmark har længe advokeret for, at den danske regering skal hjemtage den sidste danske dreng og hans mor, som befinder sig i al-Roj fangelejren. Den syv-årige dreng er alvorligt syg og selv de danske myndigheder vurderer, at en evakuering af det sidste danske barn er presserende.

Amnesty Internationals anbefalinger

De autonome myndigheder skal stoppe med at udsætte mennesker for tortur og tage fat på de umenneskelige forhold, der fører til massedød.

USA og andre koalitionsmedlemmer må gøre alt, hvad der står i deres magt, for at bringe disse og andre krænkelser til ophør.

USA skal opretholde sin forpligtelse til at sikre, at de autonome myndigheder respekterer international humanitær lov og skal også stoppe med at returnere mennesker til steder, hvor de sandsynligvis vil blive udsat for tortur eller andre alvorlige menneskerettighedskrænkelser.

FN skal omgående adressere krisen i det nordøstlige Syrien og lede en screeningsproces for at identificere de personer i fangelejrene og fængselsfaciliteterne, der straks bør løslades, med særligt fokus på ofre for IS-forbrydelser og udsatte grupper. FN skal også bringe nøgleinteressenter sammen og identificere retfærdige løsninger for at holde gerningsmændene til IS’ forbrydelser til ansvar.

Lande med statsborgere i det nordøstlige Syrien bør hjemtage alle børn, deres omsorgspersoner, unge mænd eller kvinder, der blev tilbageholdt som børn, og mulige overlevende fra menneskehandel, der er tilbageholdt i lejrene og fængselsfaciliteterne.

Sådan har vi lavet rapporten

  • Research blev udført i løbet af næsten to år, fra marts 2022 til februar 2024.
  • Amnesty Internationals researchere rejste tre gange til det nordøstlige Syrien for at gennemføre interviews i de to fangelejre – al-Hol og al-Roj – og i 10 fængselsfaciliteter.
  • I alt interviewede Amnesty International 314 personer til rapporten.
  • Amnesty International interviewede 126 personer med en formodet tilknytning til ISIS, som nu eller tidligere har været tilbageholdt i fængselsfaciliteter eller lejre.
  • Amnesty International interviewede også 39 repræsentanter for de autonome myndigheder i regionen, 53 medarbejdere fra nationale og internationale NGO’er og 23 repræsentanter for FN.