Thailand: Militærregimet fortsætter undertrykkelsen

100 dage efter militæret overtog magten i Thailand, undertrykkes store dele af befolkningen stadigt massivt. Der er ingen tegn på forbedringer, dokumenterer Amnesty i ny rapport om situationen i landet.

Amnestys nye rapport, Attitude adjustment – 100 days under Martial Law, dokumenterer, at der stadig foretages hundredvis af vilkårlige tilbageholdelser, at ytringsfriheden er stærkt begrænset og at brugen af tortur er udbredt.

Militærregimet (NCPO) begår systematiske anholdelser og tilbageholdelser i strid med menneskerettighederne og de tilbageholdte tvinges til at underskrive særlige dokumenter, hvor de fratages deres rettigheder.  

De fleste tilbageholdes uden sigtelser eller adgang til en advokat. Mange får også inddraget deres pas, hvis de ikke samarbejder med regimet. 

”De massive vilkårlige tilbageholdelser viser tydeligt en ligegyldighed over for Thailands løfte om at overholde internationale konventioner. Det er et klart eksempel på politisk forfølgelse og et forsøg på at undertrykke holdninger,” siger Richard Bennett, Amnesty Internationals Asia-Pacific Director.

Tortur og mishandling

Amnesty har også modtaget rapporter, der omhandler mennesker, som er blevet udsat for tortur som eksempelvis skinhenrettelser og kvælning. En aktivist, som Amnesty har talt med, fortæller, at hun blev udsat for slag med knytnæver. Hun fik også en plastikpose over hovedet, så hun mistede bevidstheden. Tortur har længe været et problem i Thailand. Særligt under militærregimet.

”NCPO må sikre at ingen udsættes for tortur eller anden mishandling. De må sikre grundige og uafhængige undersøgelser, så de skyldige bliver retsforfulgt,” siger Richard Bennett.

Krænkelser af ytringsfriheden

Flere love er trådt i kraft, hvor retten til at ytre sig kritisk overfor regimet er forbudt. Hundredvis af hjemmesider er blevet lukket, medierne bliver overvåget og folk bliver truet med fængsel, hvis de skriver noget kritisk om militæret på nettet. En forsamling på mere end fem mennesker af gangen er også forbudt. Dette er i klar strid med retten til at demonstrere fredeligt. 

”Det er blevet en del af det militære regime at slå ned på helt små forseelser, såsom at bære en t-shirt som kunne ’fremme adskillelse’ eller at læse bestemte bøger og spise en sandwich i det offentlige rum, som en symbolsk protest imod militær-styret,” siger Richard Bennett.

”Myndighederne i Thailand må ophæve de grove love og ordrer, ophæve alle sigtelser mod individuelle, som udelukkende er anklaget for fredeligt at ytre deres holdninger og løslade dem, som tilbageholdes eller er fængslet under sådanne sigtelser med det samme og betingelsesløst,” siger Richard Bennett.

Menneskerettighedsgrupper under pres

Begrænsningerne har haft alvorlige konsekvenser for menneskerettighedsgruppers vigtige arbejde i landet. Blandt andet for Amnesty Internationals nationale sektion og en række andre grupper, der har mistet tilladelsen til at holde fredsdemonstrationer.

Retten til en retfærdig rettergang er også truet. I øjeblikket sidder 60 mennesker anklaget uden ret til appel. Nogle af disse anklager omhandler brud på ytringsfriheden og fredsdemonstrationer og for at udtrykke utilfredshed med kongen – også kaldet lése majesté-love.

Amnesty: Respekter menneskerettighederne

Amnestys rapport ”Attitude adjustment – 100 days under Martial Law” indeholder en række anbefalinger til myndighederne i Thailand om at respektere menneskerettighederne ved at sikre, at Thailand imødekommer sine internationale forpligtelser. 

”Thailand har internationale menneskerettighedsforpligtelser, som ikke kan ignoreres under betegnelsen ’national sikkerhed’ – de nuværende restriktioner der omhandler frihed er alt for gennemgribende,” siger Richard Bennett.