Tidligere OL-deltagere opfordrer til kritisk dækning af OL i Beijing

De tre tidligere OL-deltagere Louise Ørnstedt, Rikke Hørlykke og Rolf Sørensen opfordrer sammen med Amnesty International til at sætte kritisk fokus på menneskerettighederne i Kina, når OL finder sted i Beijing i august 2008. Amnesty udgiver mediehåndbog om ytringsfrihed og censur i Kina.

På FN’s internationale menneskerettighedsdag mandag den 10. december 2007 lancerer Amnesty International en håndbog for de journalister, der skal arbejde med Kina de næste otte måneder. Det sker sammen med de tre tidligere OL-deltagere Rikke Hørlykke, Louise Ørnstedt og Rolf Sørensen, der sideløbende med den sportslige dækning af OL opfordrer pressen til at sætte kritisk fokus på de menneskerettighedskrænkelser, der foregår i Kina.

Underminerer pressefriheden

Amnestys mediehåndbog beskriver, hvordan de kinesiske myndigheder – trods løfter om forbedringer – stadig udfører omfattende censur og underminerer pressefriheden. Samtidig befinder titusindvis af kinesere sig i særlige arbejdslejre, menneskerettighedsforkæmpere sættes under politiovervågning eller i husarrest, hvis de kritiserer de kinesiske myndigheder, og kinesiske skribenter og journalister modtager langvarige fængselsstraffe for at skrive kritisk om regeringens politik.

Amnesty International ønsker at fastholde Kina på sine løfter – ikke mindst fordi de dokumenterede menneskerettighedskrænkelser står i skærende kontrast til de olympiske grundværdier om “beskyttelse af den menneskelige værdighed” og “respekt for universelle fundamentale etiske principper”.

“Det internationale samfund har en enestående mulighed for at benytte OL til at lægge maksimalt pres på det kinesiske styre for at skabe grundlæggende og varige forbedringer af menneskerettighederne. Amnesty vil fortsætte med at dokumentere menneskerettighedskrænkelserne i Kina frem mod OL og insisterer på, at IOC reagerer, hvis ikke OL-arrangørerne lever op til egne løfter om at skabe forbedringer af menneskerettighederne”, siger Lars Normann Jørgensen, der er generalsekretær i Amnesty Internationals danske afdeling.

Fire kerneområder

De kinesiske myndigheders forberedelser til OL kører på skinner, og afviklingen af legene bliver utvivlsomt en fantastisk begivenhed fra åbningsceremonien til medaljeoverrækkelserne. Men der er en bagside af medaljen, og blandt det katalog af menneskerettighedskrænkelser, som finder sted i Kina, har Amnesty valgt at fokusere på fire kerneområder op til OL:

  • Fængsling og tilbageholdelse i arbejdslejre uden retfærdig retssag
  • Pressefrihed og internetcensur
  • Ytringsfrihed og mulighed for fredelige prodemokratiske aktiviteter
  •  Dødsstraf

Online censur-politi

De omkring 30.000 journalister og fotografer, som ventes at blive akkrediteret til OL i Beijing, har officielt fået forbedret deres arbejdsbetingelser i det traditionelt meget lukkede samfund – men kun i perioden frem til efter afholdelsen af OL. Mens den internationale presse har fået friere arbejdsforhold, så har kinesiske journalister omvendt fået indskrænket deres rettigheder. Mediehåndbogen beskriver den udbredte internetcensur – blandt andet med anvendelsen af animerede online-politibetjente, som internetbrugeren kan anmelde kritiske hjemmesider igennem – og den såkaldte Great Firewall of China, som effektivt forhindrer borgerne i at søge på bestemte ord og begreber.

“Jeg synes, det er enormt vigtigt, at folk bliver oplyst om, hvad der foregår i Kina. Hvis ikke, vil man til sommer se OL og tænke, at det er godt nok imponerende og flot – uden at vide hvad der sker bag kulissen. Men der er også et håb: Hvis de kinesiske myndigheder vil sørge for at leve op til deres løfter og verdenssamfundets krav, er der lys forude,” siger Rolf Sørensen.

Arbejdslejre som straf

Arbejdslejrene – kendt som Re-education Through Labour – er en form for administrativ fængsling uden forudgående sigtelse eller dom. Officielt fordi forbrydelsen ikke er alvorlig nok til at være omfattet af den kinesiske straffelov, men alligevel kan straffen udgøre op til fire år, og den rammer fortrinsvis systemkritikere, medlemmer af forbudte trossamfund og småkriminelle. Op til OL er arbejdslejrene blevet benyttet som et effektivt middel til at få “ryddet op” i Beijings gader.

“Det, der har gjort mest indtryk på mig, er brugen af arbejdslejre i Kina. Hvordan kan man rive folk ud af deres hverdag og smide dem i arbejdslejre i flere år for noget, der ikke engang er ulovligt? Man kan eksempelvis komme i arbejdslejr for ‘forstyrrelse af den sociale orden’, men hvem bestemmer egentlig, hvad forstyrrelse af den sociale orden er?”, siger Rikke Hørlykke.

Kina er også i besiddelse af verdensrekorden som det land i verden, som gennemfører flest henrettelser. I 2006 dokumenterede Amnesty 1.100 henrettelser, men det reelle tal er formentlig omkring 8.000.

“Det er grotesk, at der reelt ikke er nogen ytringsfrihed i Kina, og hvordan alt censureres af myndighederne, når man selv er vant til at kunne ytre sig frit og have en holdning. Det er helt forfærdeligt, at Kinas regering kan lave begrænsninger, der styrer hvad kineserne skal høre fra omverdenen”, siger Louise Ørnstedt.

Dæk begge sider af medaljen

Amnesty International opfordrer medierne til at dække begge sider af medaljen, når De Olympiske Lege løber af stablen i august 2008. Amnesty vil med en række offentlige aktiviteter og udgivelsen af flere rapporter i løbet af foråret tage temperaturen på menneskerettighederne op til åbningsceremonien den 8. august 2008. De næste rapporter i Amnestys serie af “China: The Olympics Countdown” udkommer i februar og juli 2008.