TILDÆKNINGSFORBUD ER ET SØRGELIGT BRUD MED DANSKE TRADITIONER OG RELIGIONS- OG YTRINGSFRIHED

Et flertal i Folketinget har med dagens vedtagelse af det såkaldte tildækningsforbud foretaget et unødvendigt og alvorligt indgreb mod retten til privatliv og ytrings- og religionsfriheden. Det mener Amnesty, som kritiserer argumenterne for at indskrænke så fundamentale rettigheder for både at være tyndbenede og hykleriske.

Selvom den nye lov forbyder såvel niqab som falske skæg, vil loven især ramme et i øvrigt ganske lille antal muslimske kvinder, der bærer niqab eller burka.

“Kvinder skal hverken tvinges til at bære eller smide slør og burka i det offentlige rum – begge dele strider mod frihedsrettighederne,” siger Claus Juul, juridisk konsulent i Amnesty.

“Staten skal sikre, at vi frit kan praktisere vores religion og selv kan bestemme, hvordan vi går klædt. Vi har svært ved at se logikken i, at man promoverer frihed ved at forbyde tøj, der kunne støde andre.”

Amnesty anerkender, at der med heldækkende beklædninger i visse tilfælde kan være tale om ulovlig tvang og social kontrol, som er et alvorligt indgreb i kvinders personlige frihed.

Staten har et vigtigt ansvar for at hjælpe disse kvinder, men den type af tvang er allerede strafbart med op til fire års fængsel, påpeger Amnesty.

Tilbage er de kvinder, der opfatter niqab og burka som en integreret del af religionen, og som med udsigt til bødestraf risikerer at blive isoleret yderligere fra samfundet.

Amnesty opfordrer derfor statsminister og formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen til at stå fast på sit partis principprogram, hvori det ordret hedder:

“Det er ikke statens opgave at bestemme, hvordan vi skal leve sammen, spise, dyrke vores religion, bruge vores penge eller klæde os.”

At ville skærme danskerne mod at møde kvinder i niqab og mænd i falske skæg i gadebilledet er svært at forene med disse liberale principper, mener Amnesty.