Amnesty-rapport: Torturoverlevere får det dårligere i Danmark

Amnesty dokumenterer, at asylansøgere, der har været udsat for tortur, får langt fra den hjælp, de har behov for i det danske sundhedssystem

Asylansøgere, der er kommet til Danmark med svære fysiske og psykiske eftervirkninger af tortur, har meget vanskeligt ved at få en hverdag til at fungere, og der mangler mekanismer til at sikre torturoverleverne den nødvendige lægebehandling.

Det fastslår Amnestys danske lægegruppe i rapporten “Torturoverlever i Danmark”.

Download rapporten her

Sårbar gruppe

Rapporten konkluderer, at der er tale om en meget sårbar gruppe, som efter halvandet år i Danmark fortsat er mærket af torturen. Det påvirker i høj grad deres hverdag og sociale relationer – både i familien og i forhold til det omgivende samfund.

De negative effekter forstærkes af sprogvanskeligheder, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet og isolation. Samtidig er der en tendens til, at de mister kontakten til sundhedssystemet. Følelsen af ensomhed og isolation er meget udbredt blandt de 13 torturoverlevere. Flere af dem giver udtryk for, at de føler sig svigtet af systemet.

Kun én af de undersøgte asylsnsøgere – en kvindelig torturoverlever fra Afrika – har fået tilbud om relevant psykiatrisk behandling.

Forværring efter halvandet år i Danmark

“Torturoverlever i Danmark” er en opfølgning på rapporten “Asylansøgere i Danmark” fra 2008 om 142 nyankomne asylansøgere. Af dem oplyste 45 procent, at de havde været udsat for tortur. Rapporten sætter fokus på 13 asylansøgere, som har været udsat for tortur, og som har både fysiske og psykiske mén af mishandlingen, for eksempel:

  • hovedpine
  • smerter i ryg, nakke og ben
  • svimmelhed
  • depression
  • angst
  • søvnproblemer
  • isolationsfølelse
  • hukommelsesproblemer

“Det er påfaldende, at størstedelen af de 13 torturoverlevere frembyder en uændret eller ligefrem forværret helbredstilstand efter halvandet års ophold i Danmark, samtidig med at deres forbrug af sundhedsydelser overordnet set er faldet eller er ikke eksisterende, efter at de har forladt asylcenteret”, fastslår lægegruppen.

Anbefalinger til ministrene

Amnestys lægegruppe anbefaler derfor, at alle asylansøgere, der angiver at have været udsat for tortur, bliver tilbudt en lægelig torturundersøgelse. Derudover bør torturoverleverne få en plan for deres fortsatte tilknytning til sundhedsvæsnet, når de forlader asylcentret. Det skal sikre opfølgning og behandling hos en praktiserende læge, så de ikke bliver tabt i systemet.

Lægegruppen anbefaler også, at ordningen, der giver patienter ret til gratis tolk, bliver bevaret – den er planlagt til at ophøre i 2011. Endelig vil lægegruppen gøre op med den tvungne boligplacering i landets kommuner, når asylansøgere får opholdstilladelse. Rapporten peger på behovet for, at torturoverleverne får mulighed for at opretholde deres sociale netværk fra asylcentrene, så de ikke bliver ensomme og isolerede.