Tortursag fra Irak må frem i lyset

Amnesty opfordrer myndighederne til at lægge alt frem for at opklare tortursagen om de 23 irakere, som kræver erstatning af Danmark for påstået tortur efter den danske ledede Operation Green Desert i 2004.

Efter ni år har danske myndigheder fortsat ikke gjort deres pligt og sikret en tilbundsgående undersøgelse af, hvad der skete med 36 irakere, der blev tilbageholdt under Operation Green Desert i 2004 og udleveret til en irakisk politistation, hvor de angiveligt blev udsat for tortur. Det fastslår Amnesty International på baggrund af dokumenter, som viser, at danske styrker spillede en større rolle i planlægningen og udførelsen af operationen end tidligere oplyst.

Alle relevante informationer skal frem

Ifølge et såkaldt Target Pack og andre dokumenter fra operationen, som Amnesty er i besiddelse af, var de danske styrkers militære tilstedeværelse afgørende for, at irakiske sikkerhedsstyrker kunne gennemføre operationen, ligesom de stillede køretøjer til rådighed for fangetransporten. Dokumenterne viser også, at forsvaret var advaret om, at operationen efter al sandsynlighed ville ramme mange civile, og at de efterretninger, der lå til grund for operationen, kom fra én irakisk kilde og blev stemplet med den mest usikre klassificering, F6. Samtidig har to navngivne soldater tidligere oplyst, at dansk militærpoliti gik forrest ved husundersøgelser under operationen.

”Danmark har underskrevet FN’s torturkonvention og har dermed forpligtet sig til aktivt at efterforske alle anklager om tortur. Danmark har et klart medvirkensansvar, og myndighederne burde have al mulig interesse i at få belyst sagen. Derfor bør de nu lægge alle relevante informationer frem. Det kan ikke være rigtigt, at vigtige informationer kommer frem drypvis på grund af tilfældigheder eller enkeltpersoner, og at forsvaret først nu offentliggør centrale dokumenter i sagen efter omtale i medierne”, siger vicegeneralsekretær Trine Christensen, efter at Hærens Operative Kommando tirsdag offentliggjorde en Target Pack.

Danske soldater så passivt til

En af landets mest anerkendte retsmedicinere, professor Jørgen Lange Thomsen, har undersøgt 11 af irakerne og fastslår, at de med stor sandsynlighed har været udsat for tortur. Alligevel stiller staten krav om en sikkerhedsstillelse på 40.000 kroner i sagsomkostninger for hver iraker. Forsvaret sagsøger samtidig den officer, der har offentliggjort en video, hvor de irakiske fanger får tæsk, mens danske soldater ser til.

”Fokus må tilbage på sagens substans: At civile siger, at de er blevet tortureret efter en dansk ledet operation. Myndighederne har pligt til at sikre, at irakerne får en ordentlig behandling med mulighed for at søge oprejsning og erstatning ved danske domstole. Første skridt er at fjerne den økonomiske forhindring for at få sagen for retten og at stoppe personforfølgelsen af den officer, der offentliggjorde en video”, siger Trine Christensen.