Trumps første tiltag vækker bekymring

I sin første uge som præsident har Donald Trump både underskrevet et forbud mod støtte til organisationer, der rådgiver om abort, og besluttet at arbejdet med Dakota Access Pipeline skal genoptages. To skridt i den forkerte retning, advarer Amnesty.

Den 24. januar underskrev præsident Trump et dekret, der skal føre til færdiggørelsen af Dakota Access Pipeline. Et arbejde, der ellers blev sat i bero efter sønderlemmende kritik og masseprotester.

Dagen før satte Trump sin underskrift på et forbud mod at give amerikanske støttekroner til internationale organisationer, der udfører aborter eller blot informerer om muligheden for at afbryde en graviditet i tredjeverdenslande.

Begge tiltag vækker bekymring hos Amnesty International.

Bringer kvinders liv i fare

Forbuddet mod at yde støtte til organisationer, der oplyser om abort, kan potentielt komme til at påvirke tusindvis af kvinder over hele verden. Disse organisationers indsatser kan nemlig være nogle kvinders eneste chance, hvis de bor i et land med et totalt abortforbud.

I Paraguay skal selv børn, der bliver gravide som følge af voldtægt, gå graviditeten ud, trods risikoen for skader på både deres fysiske og psykiske helbred. I El Salvador risikerer kvinder, der gennemgår en spontan abort, at ende bag tremmer, hvis myndighederne mistænker dem for at have aborteret med vilje. Og i Irland er abort kun tilladt, hvis den gravides liv er i fare. Selv i tilfælde af incest, voldtægt eller hvis fosteret ikke er levedygtigt efter fødslen, er abort forbudt.

At forhindre adgang til – og oplysning om – abort vil ikke sætte en stopper for abort på verdensplan. Men det vil gøre aborter mere usikre og sætte i forvejen udsatte piger og kvinders liv i fare. Med sit forbud stiller Trump mange sundhedsorganisationer i en vanskelig situation. Enten skal de ophøre med at oplyse og rådgive abort, eller også mister de deres finansiering.

Dakota Access Pipe

I august 2016 samledes tusindvis af demonstranter ved byen Cannon Ball i North Dakota, USA. De protesterede over myndighedernes planer om at føre olierørledningen, Dakota Access Pipeline, under Missouri River, hvilket truer vandressourcerne. Arbejdet risikerer også at ødelægge områder, der har religiøs og kulturel betydning for USA’s oprindelige folk.

Efter sammenstød med politiet, der rykkede frem med pansrede køretøjer og oversprøjtede fredelige demonstranter med vandkanoner, bøjede myndighederne sig og beordrede et stop for byggeriet. Der skulle i stedet indledes nye undersøgelser for at finde alternative ruter til olierørledningen.

Det er dog dette byggestop, som Trump har ophævet

”Præsident Trumps beslutning om at se bort fra oprindelige folks alvorlige bekymringer over Dakota Pipeline er et skamfuldt og samvittighedsløst angreb på menneskerettighederne (…) Ved at fremrykke arbejdet sætter Trump de oprindelige folks adgang til rent vand på spil. Han ser ud til at sende et signal til det amerikanske folk om, at han vil sætte udvindingsindustriens interesser før fundamentale menneskerettigheder,” siger Zeke Johnson fra Amnesty USA.