Rusland fører skin-retssager mod ukrainske krigsfanger i Mariupol.

I den ukrainske by Mariupol fører Rusland falske retssager mod ukrainske krigsfanger. Det går stik imod international ret, som forudsætter, at den anklagede har adgang til en retfærdig rettergang samt human behandling. Retssagerne er endnu et angreb på de hårdt prøvede indbyggere i Mariupol.

Rusland fører farce-lignende retssager mod ukrainske krigsfanger i Mariupol. Den seneste tid er billeder blevet delt på sociale medier af indbyggede fængselsbure i koncertsalen Mariupol Philharmonic Hall. Koncertsalen bruges angiveligt til at tilbageholde ukrainske krigsfanger. Amnesty Internationals Crisis Evidence Lab bekræfter, at de fotos, der florerer, er fra koncertsalen.

”Ruslands myndigheders forsøg på at retsforfølge ukrainske krigsfanger ved en såkaldt ’international domstol’, der er sat op af væbnede russiske grupper, er ulovligt og uacceptabelt,” siger Marie Struthers, der er Amnesty Internationals direktør for Østeuropa og Centralasien.

Når Rusland retsforfølger krigsfanger og bevidst fjerner krigsfangers ret til en retfærdig retssag, begår de ifølge international humanitær lov krigsforbrydelser.

Øget risiko for tortur

Krigsfanger er i henhold til den tredje Genevekonvention berettiget til retssikkerhed og en retfærdig rettergang.

Når Rusland – som den besættende magt – opstiller disse farce-lignende retssager, håner de retfærdigheden og gør domstolen til et teater og et propagandaredskab.

Marie Struthers

Amnesty International deler også bekymringer rejst af FN’s Menneskerettighedsråd, om, at de ukrainske krigsfanger er blevet tilbageholdt uden at blive tilset af uafhængige instanser og dermed er i øget risiko for tortur.

De seneste år har Amnesty International dokumenteret Ruslands brug af tortur, fabrikation af beviser og politisk motiverede retssager. Bekymringerne er steget i forbindelse med skinretssagerne i de russisk besatte områder.

Siden Østukraine blev overtaget af russiske væbnede styrker, har Amnesty dokumenteret talrige menneskerettighedskrænkelser begået af disse grupper bl.a. i form af kidnapninger, mord, ulovlig frihedsberøvelse, tortur, samt undertrykkelse af oppositionen.

Læs mere om vores arbejde med at dokumentere russiske krigsforbrydelser