USA overlader tusindvis af fanger til tortur i Irak

I juli fuldendte de amerikanske styrker overdragelsen af ansvaret for fængslerne i Irak til de irakiske myndigheder. Tusindvis af fanger er overladt til et system, hvor mennesker holdes fængslet i årevis uden rettergang, hvor de udsættes for tortur.

54-årige Riyadh Mohammed Saleh Al-‘Uqaibi efterlod sig kone og børn, da han under afhøring i irakisk varetægt i februar i år blev mishandlet i en sådan grad, at han fik brækket sine ribben, skadet sin lever og til sidst døde af indre blødninger.

Han blev anholdt i september 2009 som tidligere medlem af de irakiske specialstyrker.  Han var først tilbageholdt i den internationale “Green Zone” i Bagdad for senere at blive overført til et hemmeligt fængsel.  Dødsattesten, som hans familie siden modtog sammen med hans lig, beskrev dødsårsagen som et hjertetilfælde.

Al-‘Uqaibi døde under tortur, mens hundredvis af andre fanger rapporteres at være dømt til døden, og nogle henrettet, efter at have tilstået forbrydelser under tortur.

Amnesty: USA frasiger sig ansvar for menneskerettigheder

I rapporten New Order, Same Abuses: Unlawful Detentions and Torture in Iraq kritiserer Amnesty USA for at overdrage fanger til en uvis skæbne i irakiske hænder:

“Iraks sikkerhedsstyrker er ansvarlige for systematisk at have brudt tilbageholdtes rettigheder, og de har kunnet gøre det straffrit. Alligevel har de amerikanske myndigheder, som selv har været dårlige til at værne om tilbageholdtes rettigheder, nu overdraget tusindvis af mennesker fra amerikansk varetægt til at stå over for denne vifte af ulovligheder, vold og misbrug, mens de frasiger sig ethvert ansvar for fangernes menneskerettigheder”, udtaler Malcolm Smart, Amnesty Internationals leder for Mellemøsten og Nordafrika.

Ti år i fængsel – endnu ikke sigtet

Torturmetoderne i de irakiske fængsler inkluderer blandt andet ophængning i arme eller ben i længere perioder, elektriske stød, afrivning af negle, kvælning og psykisk tortur som trusler om voldtægt.

En 55-årig tidligere universitetsansat far til fem blev anholdt af en irakisk anti-terrorenhed i september 2009:

“De gav os plasticposer over hovederne. De gav os elektriske stød forskellige steder på kroppen, især på vores kønsdele. Vi blev også hængt op i fødderne: De bruger meget høje metalsenge, og de sætter fødderne fast i det metalgitter, som udgør bunden af sengen; de lod os hænge i timevis. Det værste er kvælning med plasticposer. Der går ikke længere end fem til ti sekunder, før du begynder at løbe tør for luft. Så bliver du ganske enkelt tvunget til at sige “jeg tilstår, og jeg skriver under på hvad som helst, du vil have mig til”.

Mens mange udsættes for tortur i de irakiske fængsler, holdes endnu flere fængslet uden sigtelse. Det værste kendte tilfælde er Walid Yunis Ahmad, som nu er fængslet på ellevte år uden sigtelse – siden en sultestrejke i 2008 har han siddet i isolation.

Kun 200 fanger er ikke overdraget

Amnesty vurderer, at cirka 30.000 mennesker holdes fængslet i Irak uden rettergang. Af dem er omtrent 10.000 overført fra amerikansk varetægt. Endvidere sidder tusinder af fanger fortsat fængslet efter at være blevet frifundet ved domstolene.

En amnestilov vedtaget i 2008 bestemmer, at personer, som ikke er sigtede, skal løslades efter 6-12 måneder, men loven negligeres i stort omfang.

Den amerikanske overdragelse af fanger er foregået op til den nylige tilbagetrækning af de amerikanske kampstyrker i Irak. Det sidste fængsel, der blev overdraget, var det såkaldte “Camp Cropper” i Bagdad, hvor omtrent 1900 fanger den 15. juli i år blev direkte overført til irakisk varetægt. Kun 200 fanger er bevaret i amerikansk varetægt under overdragelsen af fængslerne.

Usikker fremtid

Den politiske situation i Irak er fortsat meget anspændt, ikke mindst fordi det siden parlamentsvalget i marts måned ikke har været muligt at danne en ny regering i landet. Den politiske usikkerhed bidrager således også til fangernes usikre udsigter i fængslerne.

Amnesty opfordrer til, at de irakiske myndigheder skrider til handling nu, og viser politisk vilje til at værne om alle irakeres menneskerettigheder, og til at stoppe den tortur og de alvorlige overgreb mod tilbageholdtes rettigheder, som er fremherskende i dag.

Endvidere opfordrer Amnesty til, at tilbageholdte, som ikke har modtaget sigtelse, løslades eller bringes for en domstol uden tøven – med sikkerhed for en retfærdig rettergang og uden brug af dødsdom.

Amnesty har sendt rapporten til Danmarks udenrigsminister Lene Espersen sammen med en opfordring til, at Danmark udnytter sine diplomatiske forbindelser til at lægge pres på såvel Iraks regering som de kurdiske myndigheder i landet om at leve op til såvel national lovgivning som internationale standarder, der sikrer retfærdig rettergang og overholdelse af forbuddet mod tortur.