USA: Politiets brug af dødelig magtanvendelse strider mod internationale standarder

Når amerikanske politibetjente affyrer skud fra deres tjenestevåben, handler de i mange tilfælde mod international lov. Selvom politiet ifølge FN kun må skyde mod en borger i yderste nødstilfælde, så er den amerikanske lovgivning ikke i overensstemmelse med dette.

I USA må politiet skyde efter borgere, selvom det hverken er sidste udvej eller for at redde liv. Det strider imod blandt andre FN’s grundlæggende principper. Amnesty dokumenterer, at de amerikanske staters lovgivning på området i bedste fald er mangelfuld og i mange tilfælde helt fraværende. 

”Politiet har en helt grundlæggende forpligtigelse til at beskytte menneskeliv,” siger Steven W. Hawkins, chef i Amnesty USA. 

”Dødelig magtanvendelse skal kun være en mulighed, hvis det er den absolut sidste udvej”, siger han.

I rapporten Deadly Force: Police Use of Lethal Force in the United States har Amnesty analyseret lovgivningen i samtlige amerikanske stater og konkluderet, at den både er ude af trit med international lov og i mange tilfælde også med USA’s egen forfatning. 

Amnesty har set eksempler på stater, der tillader politiet at benytte dødelig magtanvendelse for at undertrykke et oprør, standse et indbrud eller for at forhindre at en mistænkt kæmper imod under en arrestation. 

Afroamerikanere er særligt udsat

Der findes ingen officielle opgørelser over, hvor mange amerikanere der hvert år bliver dræbt af politiet, men tallet anslås at ligge mellem 400 og 1000 mennesker per år. 

Selvom det ikke er muligt at sætte et konkret antal på, er det tydeligt, at langt flere afroamerikanere end hvide risikerer at miste livet i mødet med politiet. 

10. august 2014 skød og dræbte en hvid politibetjent i Ferguson den 18-årige afroamerikanske dreng Michael Brown. På grund af modstridende vidneudsagn er det uklart, om Michael Brown var truende overfor betjenten, og mordet pustede til debatten om racisme blandt politiet. Det afstedkom så voldsomme protester, at Ferguson efterfølgende blev erklæret i undtagelsestilstand. 

Amnestys rapport rummer en række eksempler på lignende tilfælde, hvor afroamerikanske borgere er blevet skudt af politiet, selvom hverken politi eller andre borgere har været i livsfare. Blandt disse er Tamir Rice på 12 år, der blev skudt af politiet den 22. november 2014, hvor han legede med en legetøjspistol i en park i Ohio. 

Amnesty: Akut behov for reformer

Der er et akut behov for at gennemgå og reformere de nuværende love, siger Amnesty. 

”Vi opfordrer præsidenten og justitsministeriet til at nedsætte en national arbejdsgruppe, der skal gennemgå lovene og gennemføre omfattende reformer. Hvis USA vil leve op til sine internationale forpligtigelser på menneskerettighedsområdet, må landets lovgivning leve op til internationale love og standarder”, siger Steven W. Hawkins, Amnesty USA.

Amnesty opfordrer derudover justitsministeriet til at samle og offentliggøre alle statistikker om dødelig magtanvendelse og sortere det på baggrund af race, køn, alder, nationalitet og seksuel orientering.