USA: Skyhøj mødredødelighed blandt fattige kvinder

Ny Amnesty-rapport dokumenterer en alarmerende høj mødredødelighed i landet med verdens dyreste sundhedssystem. Diskrimination og et mangelfuldt sundhedssystem forhindrer fattige amerikanske kvinder i at få den lægehjælp, de har ret til.

33-årige Inamarie Stith-Rose var gået lidt over tid, da hun tog på hospitalet i Boston i juni 2003. Lægerne gav hende medicin for at sætte fødslen i gang. Efter fødslen faldt hendes blodtryk, hendes puls steg, og hun havde svært ved at trække vejret. Men på trods af disse symptomer på indre blødninger gik der flere timer, før hun fik hjælp, og da var det for sent. Hun døde fire dage efter fødslen.

Inamarie Stith-Rose er én af de mange amerikanske kvinder, som har mistet livet i forbindelse med graviditet eller fødsel. Mere end en tredjedel af alle kvinder i USA oplever komplikationer under fødsel eller graviditet, som skader deres helbred. Mange mister livet som følge af komplikationerne.

“Dette lands høje medicinske standarder gør dets uorganiserede og vilkårlige tilgang til mødres sundhed endnu mere stødende og uværdig. Ordentlig behandling af gravide kvinder burde ikke blive betragtet som en luksus, som kun de, der har adgang til de bedste hospitaler og læger, kan få”, siger Larry Cox, generalsekretær for Amnesty International i USA.

Halvdelen af dødsfaldene kan undgås

Risikoen for at dø som følge af graviditetsrelaterede komplikationer er større for amerikanske kvinder end for kvinder i 40 andre lande, heraf de fleste industrialiserede lande. Der har ikke været nogen forbedring i raten for mødredødelighed i de sidste 20 år. Det viser Amnesty-rapporten ‘Deadly Delivery – The Maternal Health Care Crisis in the USA’, som kortlægger mødredødeligheden i USA.

Amnesty mener, at næsten halvdelen af dødsfaldene kunne have været forhindret, hvis kvinderne havde haft adgang til ordentlig behandling. Men der findes ingen systematiserede procedurer til at forebygge eller behandle de alvorligste årsager til fødselsrelaterede dødsfald, som for eksempel blodtab eller blodpropper, og kvinder får ofte mangelfuld information om symptomerne.

Fattigdom og farve bestemmer behandling

Sorte kvinder har fire gange større risiko for at miste livet ved graviditets- eller fødselskomplikationer end hvide kvinder. Det på trods af, at USA har pligt til at sikre alle lige adgang til sundhed.

Sorte, immigranter, fattige og kvinder, som ikke taler godt engelsk, oplever en systematisk forskelsbehandling, som gør, at de ofte ikke får den livsnødvendige behandling, de har brug for.

13 millioner fattige amerikanske kvinder i den fødedygtige alder står uden sygesikring. Kvinder, som ikke har nogen sygesikring og derfor er afhængige af statsstøttede sundhedstilbud, skal igennem besværlige bureaukratiske procedurer for at få behandling, og det forsinker deres adgang til hjælp.

Mangel på læger i fattige områder

Samtidig er der akut mangel på sundhedspersonale i mange områder i USA – særligt på landet og i nogle bycentre, hvor der bor mange fattige mennesker.

I 2008 boede 64 millioner amerikanere i områder med mangelfuld adgang til sundhedsydelser. Nogle steder udgør lokale sundhedscentre er et sikkerhedsnet, men disse lokale tilbud findes kun i 20 procent af de områder, som er hårdest ramt af lægemanglen. Desuden mangler centrene ofte penge til at give ordentlig behandling.

Amnesty: Giv mødrene en chance

I 2008 satte de amerikanske myndigheder som mål, at mødredødeligheden i 2010 skulle ned på 4,3 kvinder for hver 100.000. Realiteten i dag er en ganske anden – 13,3 ud af 100.000 kvinder dør som følge af komplikationer i forbindelse med graviditet eller fødsel.

På trods af disse tal er mødredødelighed ikke inkluderet i præsident Obamas sundhedsreform, og de amerikanske myndigheder har ikke taget hånd om problemet.

Amnesty opfordrer den amerikanske regering til at udvikle et koordineret og sammenhængende system til behandling af mødre. Regeringen bør oprette en særlig afdeling for mødres sundhed i Sundhedsministeriet, så USA kan sikre, at alle kvinder har adgang til rettidig og ordentlig behandling.