Velcro-numre på politiets uniformer

Politiets uniformer får velcro-numre

En nummerordning skal gøre det lettere at behandle borgernes klager over politiet, og det er håbet, at mærkningen af politiets uniformer vil styrke borgernes retssikkerhed.

Nu ser det endelig ud til, at mærkning af politiets uniformer bliver en realitet i begyndelsen af 2016. Efter flere års arbejde er vores anbefalinger blevet fulgt, og fra februar vil samtlige uniformerede betjente skulle bære et nummer på deres uniform, så der bliver bedre muligheder for at identificere betjentene ved eventuelle klagesager mod politiet.

Velcro-numre på skulderen 

”Det havde været fint, hvis politiet havde inddraget offentligheden i sine overvejelser om, hvordan numrene skulle udformes, så de blev så lette at se som muligt. Det er heller ikke optimalt, at man i første omgang vil fæstne numrene på uniformens skulderstrop med velcro, hvor de ikke vil være så synlige, som hvis de havde været anbragt på brystet og på ryggen”, siger Claus Juul, der er juridisk konsulent i Amnesty International.  

Politiet har meldt ud, at nummeret fremadrettet vil blive sat fast på højre side af brystet, så det bliver mere synligt. Dette vil ske i takt med, at uniformerne løbende udskiftes over de næste 3-5 år. Nummeret vil bestå af et A efterfulgt af tre cifre.

Politiforbundet har været tøvende overfor at indføre nummerordningen, da man har været bekymret for, om betjentene kunne blive udsat for personlig hetz eller chikane. Når politiet vælger at anvende velcro-numre, så er det med den begrundelse, at de kan udskiftes, hvis en betjent skulle blive chikaneret, og de kan tages af i ekstraordinære situationer. Undersøgelser fra lande, der har indført mærkning af politiets uniformer, har dog vist, at nummereringen ikke har ført til øget chikane mod betjentene.

Borgernes retssikkerhed styrkes

”I Amnesty glæder vi os over, at nummerordningen endelig ser ud til at blive en realitet. Det er et positivt skridt i retning af at styrke befolkningens tillid til politiet, og det vil forhåbentligt gavne borgernes retssikkerhed. Nu vil det blive lettere for Den Uafhængige Politiklagemyndighed at behandle klager over politiet, og det vil være med til at øge borgernes opfattelse af politiet og vores samfund som et retssamfund,” siger Claus Juul.