Amnesty International beklager fejl i analyse fra Ukraine

Et panel af uafhængige juridiske eksperter vurderer, at Amnesty International er gået for langt i sin konklusion om, at ukrainsk militær ikke har gjort nok for at beskytte civile.

Den 4. august 2022 konkluderede Amnesty International i en pressemeddelelse, at det ukrainske militær i konkrete tilfælde havde udsat civile for unødig fare og dermed havde brudt Folkeretten. Pressemeddelelsen førte til massiv kritik, og det fik Amnestys internationale bestyrelse til at igangsætte en ekstern vurdering af den juridiske analyse, som lå til grund for meddelelsen.

“Amnesty bestilte et panel af eksterne eksperter inden for international humanitær ret til at foretage en uafhængig gennemgang af den juridiske analyse i vores pressemeddelelse den 4. august. Amnesty-medarbejdere gennemgik et første udkast til panelets rapport, og deres kommentarer blev taget i betragtning i den endelige version, i det omfang det juridiske panel selv fandt det passende. Dette er en del af en løbende intern læringsproces, og vi hilser panelets rapport velkommen. Dens konklusioner vil informere og forbedre vores fremtidige arbejde”, lyder det fra Amnesty Internationals sekretariat i London.

I den danske sektion af Amnesty ser generalsekretær Vibe Klarup med stor alvor på sagen:

”I Amnesty International Danmark vil vi arbejde for, at denne eksterne evaluering medfører konkrete ændringer i måden, det internationale sekretariat godkender og kvalitetssikrer vores research. Vi beklager meget, at vores pressemeddelelse den 4. august 2022 ikke levede op til vores standarder. Vi skal lære af vores fejl”.