Volden stiger i Myanmar

De fredelige demonstrationer imod Myanmars brutale militærstyre spidser til. Amnesty International opfordrer FN’s sikkerhedsråd til at tage hurtig affære og indsætte en delegation for at afværge militærets brutaliteter i Myanmar.

Situationen i Myanmar er eskaleret. Indberetninger vidner om, at myndighederne udsteder advarsler til demonstranterne, og det siges, at 50 munke på nuværende tidspunkt er blevet såret. Tre er blevet dræbt – to munke og én civilperson – mens mindst 100 er blevet arresteret, og militæret bruger i stadig større omfang tåregas imod demonstranterne. Amnesty International understreger, at demonstranternes ret til fredeligt at udtrykke deres holdninger er blevet krænket.

Amnesty kan fortsat dokumentere gruopvækkende menneskerettighedskrænkelser i Myanmar. Mere end 1160 politiske fanger er tilbageholdt i fængsler under kritisable forhold. Der meldes om brug af børnesoldater og tvungen arbejdskraft. Tortur og andre grusomme, inhumane og fornedrende metoder bliver brugt ved forhør og forberedende retsmøder.

Den voksende gruppe demonstranter appellerer til en reducering af priser på råvarer, løsladelse af politiske fanger og til national forsoning. Demonstrationerne kan sammenlignes med den demokratiske protestbølge, der fandt sted i 1988, hvor sikkerhedsstyrkens indgriben resulterede i, at tusinder blev dræbt. Amnesty er dybt bekymret over den eskalerende vold og blodudgydelse i landet.

Amnesty har på det kraftigste opfordret det internationale samfund til at reagere hurtigt og appellerer til FN’s sikkerhedsråd om øjeblikkeligt at sende en delegation til Myanmar. I et brev til sikkerhedsrådets præsident beder Amnesty FN om at overveje en våbenembargo mod Myanmar.

Desuden har medlemmer af Amnesty i dag igangsat demonstrationer rundt omkring i verden. De appellerer til Myanmars myndigheder om at indstille volden og respektere menneskers ret til fredeligt at protesterer mod et militærstyre.

Amnesty opfordrer FN’s sikkerhedsråds delegation til at gå i dialog med Myanmars regering og forsøge at finde en løsning på de langvarige menneskerettighedsproblemer i landet. Herunder en løsning på tilbageholdelsen af oppositionsleder Aung San Suu Kyis og andre politiske fanger.