Voldsom stigning i henrettelser i 2008

Selv om stadig flere lande tilslutter sig et totalt forbud mod dødsstraf, så steg antallet af henrettede markant på globalt plan i 2008. Amnestys statistik viser, at mindst 2.390 mennesker blev henrettet i 25 lande. Det er næsten en fordobling i forhold til 2007, men det reelle tal er uden tvivl endnu højere. Fem lande stod for 93 procent af alle henrettelser: Kina, Iran, Saudi Arabien, Pakistan og USA.

Mindst 2.390 mennesker i 25 lande blev sidste år henrettet af myndighederne for forbrydelser eller påståede forbrydelser. Yderligere 8.864 mennesker modtog en dødsdom. Fem lande tegner sig for 93 procent af alle henrettelser sidste år: Kina, Iran, Saudi Arabien, Pakistan og USA. Asien alene står for 76 procent af alle rapporterede henrettelser, mens lande i Mellemøsten står for 21 procent.

Dermed blev 2008 et år, hvor antallet af henrettede og dødsdømte atter steg efter flere års tilbagegang. I 2006 blev mindst 1.591 henrettet, og i 2007 var tallet 1.252. Også antallet af dødsdomme er steget voldsomt i 2008. Kina alene idømte dødsstraf til mindst 7.003 mennesker sidste år, fastslår Amnesty International i rapporten Death Sentences and Executions in 2008.

“Dødsstraf er den ultimative form for grusom, umenneskelig og nedværdigende straf. Halshugning, hængning, dødssprøjter og stening hører ikke hjemme i det 21. århundrede”, siger Irene Khan, generalsekretær i Amnesty International.

Amnestys dødsstrafstatistik er minimumtal og dækker kun det antal henrettelser og dødsdomme, som med sikkerhed kan dokumenteres. En række lande betragter fortsat henrettelser som en statshemmelighed, deriblandt Kina, Hviderusland, Mongoliet og Nordkorea. Samtidig konstaterer rapporten, at lande som Afghanistan, Iran, Irak, Nigeria, Saudi Arabien, Sudan og Yemen idømmer dødsstraf til sine borgere efter retssager, som langt fra lever op til internationale standarder. Et uforholdsmæssigt stort antal dødsdomme rammer fattige og minoritetsgrupper i lande som Iran, Sudan, USA og Saudi Arabien.

Men selv om antallet af henrettede steg, så fortsætter udviklingen hen imod en verden uden dødsstraf. Næsten hvert år afskaffer et eller flere lande dødsstraffen. I 2008 skete det i Usbekistan, mens Argentina endegyldigt afskaffede muligheden for dødsstraf i lovgivningen. I sidste uge skrottede New Mexico dødsstraffen, og en række andre lande har taget skridt på vejen til at afskaffe dødsstraf. Det gælder blandt andre Burundi, Mali, Togo og Libanon.

“Den gode nyhed er, at dødsstraf kun foregår i et lille antal lande. Det viser, at vi bevæger os hen imod en verden, der er fri for dødsstraf. Den dårlige nyhed er, at hundredvis af mennesker fortsat bliver dødsdømt og lider i de lande, der endnu ikke har afskaffet dødsstraffen”, siger Irene Khan.

Hviderusland er nu det eneste land i Europa og Centralasien, som opretholder den ultimative straf for sine borgere. I en særskilt rapport om Hviderusland, som også offentliggøres i dag, anslår Amnesty International, at 400 personer er henrettet i landet siden uafhængigheden i 1991. Men brugen af dødsstraf er dækket af en tåge af hemmeligheder. Fangerne og deres pårørende får ingen information om henrettelsesdagen, og liget udleveres ikke til de pårørende, som heller ikke får oplysninger om begravelsesstedet. Og Amnesty har troværdige beviser for, at flere dødsdømte er blevet presset til tilståelser gennem tortur og mishandling.

“En dødsdom, som er udmålt i et uretfærdigt retssystem, øger faren for at henrette en uskyldig person. Hviderusland bør afskaffe dødsstraf og dermed gøre Europa til dødsstraffri zone”, siger Nicola Duckworth, leder af Amnestys kontor for Europa og Centralasien.

Top 10 over lande med flest henrettelser i 2008 (2007 i parentes)

Kina 1.718+ (470+)
Iran 346+ (317+)
Saudi Arabien 102+ (143+)
USA 37 (42)
Pakistan 36+ (135+)
Irak 34+ (33+)
Vietnam 19+ (25+)
Afghanistan 17+ (15)
Nordkorea 15+ (+)
Japan 15 (9)

(Tal efterfulgt af “+” er et minimumtal)

  • Mindst 2390 mennesker blev henrettet i 25 lande.
  • I gennemsnit blev 7 mennesker henrettet hver dag.
  • Mindst 8.864 mennesker blev dømt til døden i 52 lande.
  • 93 procent af alle henrettelser blev udført af Kina, Iran, Saudi Arabien, Pakistan og USA.
  • 59 lande har dødsstraf.
  • 138 lande har afskaffet dødsstraf ved lov eller i praksis.
  • 1 land i Europa burger fortsat dødsstraf – Hviderusland.
  • Iran henrettede 8 fanger, som var under 18 år, da de begik deres forbrydelse. En klar overtrædelse af internationale konventioner.
  • Blandt henrettelsesmetoderne er halshugning, stening, hængning, dødelige indsprøjtninger, skydning og den elektriske stol.