Årets sejre for menneskerettighederne – indtil videre

Bogota, Colombia, 21. februar 2022 – Aborttilhængere i Colombia fejrer højesterets beslutning om at afkriminalisere abort op til 24. uge af graviditeten. Én af mange sejre for menneskerettighederne i 2022. Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images.

Vi er nået halvvejs ind i 2022 og som altid har det været et travlt år for Amnesty International. I en verden med så mange trusler mod menneskerettighederne kan man let miste fremskridtene af syne. Men takket være opbakningen fra medlemmer og støtter, er det lykkedes Amnesty at få løsladt uretfærdigt fængslede, omstøde diskriminerede lovgivning og stille de skyldige til ansvar. Her er nogle af de sejre for menneskerettighederne, vi indtil videre kan fejre i 2022.

JANUAR

Tre kvindelige aktivister blev igen frikendt ved en domstol i Polen. Her står de foran retsbygningen med postkort, som de har modtaget fra hele verdenen.

En domstol i Polen fastholdt frifindelsen af tre kvinder, der stod anklaget for at have fornærmet “religiøs overbevisning”. Kvinderne havde distribueret plakater af Jomfru Maria med en LGBTI+ glorie over hovedet. I Danmark skrev 34.760 personer under på Amnestys aktion for frifindelsen af de tre kvinder.  

Papua New Guinea afskaffede dødsstraffen 30 år efter, den blev indført. Amnesty har længe ført kampagne mod dødsstraffen i landet.

USA’s forsvarsministerium offentliggjorde resultaterne af en undersøgelse om civile tab udarbejdet af Pentagon. Undersøgelsen var til dels foranlediget af Amnestys rapport om civile tab forårsaget af amerikanske og koalitionsstyrker i Raqqa, Syrien, i 2017; Amnestys multimedieundersøgelse War in Raqqa: Rhetoric versus Reality er citeret flere gange i rapporten.

I Afghanistan blev professor Faizullah Jalal, som var blevet arresteret af Taliban, sat fri efter Amnesty og andres arbejde for hans frifindelse. Hans datter udtalte, at hans løsladelse ikke havde været mulig uden Amnestys hjælp. 

FEBRUAR

Efter næsten 30 års kampagne fra Amnesty International i Slovenien udsendte landets præsident endelig en offentlig undskyldning til de tusindvis af mennesker fra andre tidligere jugoslaviske republikker, hvis opholdstilladelse blev annulleret, da Slovenien erklærede sig uafhængig i 1992. Den såkaldte “sletning” efterlod omkring 26.000 mennesker uden ophold og rettigheder til for eksempel lægehjælp.

Forfatningsdomstolen i Kuwait omstødte en lov, der kriminaliserer “efterligning af det modsatte køn”; en lovgivning, som Amnesty tidligere kritiserede i sin årsrapport.

Efter en langvarig kampagne fra Amnesty og andre civilsamfundsorganisationer afkriminaliserede Colombia abort indtil 24. uge. Afgørelsen var endnu en sejr for bevægelsen for seksuelle og reproduktive rettigheder i Latinamerika, hvor Argentina afkriminaliserede abort i 2020 og Mexico i 2021.

I Honduras blev en gruppe af otte aktivister, der arbejder for adgangen til rent vand, løsladt efter to et halvt års fængsel. Amnesty havde i over et år kritiseret deres uretfærdige tilbageholdelse.

Dipti Rani Das, en 17-årig pige fra Bangladeshs hinduistiske mindretal, blev løsladt efter at have været tilbageholdt i over 16 måneder på grund af et Facebook-opslag. Amnesty udstedte en hasteaktion på hendes vegne og bidrog til at betale hendes juridiske hjælp.

MARTS

To personer, der for nylig var med i Amnesty Internationals årlige Skriv for Liv-kampagne er blevet løsladt. Bernardo Caal Xol, en miljøforkæmper fra det oprindelige folk Maya’erne i Guatemala, blev løsladt før tid efter at være blevet uretmæssigt fængslet for sin aktivisme. Og i Sydsudan blev Magai Matiop Ngong, som var en 15-årig skoleelev, da han blev dømt til døden i 2017, løsladt, efter at højesteret afgjorde, at han var mindreårig, da han begik sin påståede forbrydelse.

Bernardo Call Xol takker: “Amnesty International gav mig håb om, at jeg kunne blive løsladt, og nu er jeg fri. Nu er jeg genforenet med min familie. Med min datter og min partner. Min mor græd af glæde, da jeg blev løsladt.”

FN’s flygtningeorganisation, UNHRC, fornyede Menneskerettighedskommissionen for Sydsudans mandat, så kommissionen, som eneste uafhængige mekanisme, kan fortsætte med at indsamle beviser, der skal sikre at ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser bliver retsforfulgt. En udvikling, som Amnesty har skubbet på for.

APRIL

I 2018 lancerede Amnesty International en kampagne på vegne af Taibeh Abbasi, en dengang 18-årig pige, hvis familie skulle deporteres til Afghanistan fra Norge, hvor de havde boet siden 2012. I april fik Taibehs mor endelig en opholdstilladelse, der gav hende ret til at blive hos sine børn i Norge. Taibeh delte følgende besked for at takke Amnesty International for deres støtte:

Jeg ville høre dig, om det er muligt at sende den her besked til Amnesty International og alle, der støttede mig og min familie under vores kamp. Når jeg ser tilbage på vores kamp, føler jeg mig stærk, og jeg modtog så mange støtteerklæringer fra forskellige Amnesty-medlemmer rundt om i verden ❤❤ Taibeh

I Libyen blev Mansour Atti, journalist, blogger og leder af civilsamfundskommissionen, løsladt ti måneder efter han forsvandt i myndighedernes varetægt. Amnesty udsendte en hasteaktion og skabte opmærksomhed om hans sag for at opfordre til hans øjeblikkelige og ubetingede løsladelse.

MAJ

Som en stor succes for kvindebevægelsen i Spanien – og Amnestys aktivister, der har arbejdet for dette – vedtog parlamentet et lovforslag, der styrker arbejdet for at forebygge, beskytte mod og retsforfølge voldtægt. Loven sætter samtykke i centrum.

Én dag efter lanceringen af ​​Amnestys årlige dødsstrafrapport meddelte Zambias præsident, at landet ville begynde processen henimod at afskaffe dødsstraffen.

JUNI

Amnesty har længe arbejdet for at sikre en fælles politisk erklæring, der sikrer bedre beskyttelse af ​​civile, når eksplosive våben bruges i befolkede områder. Det forventes, at staterne vil underskrive den politiske erklæring senere i år.

Amnestys kampagne mod dødsstraf fik yderligere vind i sejlene, da Malaysias regering erklærede, at den ville begynde processen hen imod at afskaffe dødsstraf, der i øjeblikket findes for 11 lovovertrædelser.