Adskilte familier: Trump følger ikke rettens ord

Adskilte familier: Trump følger ikke rettens ord

Flere end 900 forældre er fortsat adskilt fra deres børn, efter de blev fjernet fra hinanden ved grænsen til Mexico. En amerikansk dommer gav ellers den 27. juni myndighederne en frist på 30 dage til at få bragt familierne sammen. Fristen er nu overskredet.

I tirsdags skulle de amerikanske myndigheder overfor en dommer fortælle, hvor langt de er kommet med at genforene de tusinder af børn og forældre, som i de seneste måneder er blevet adskilt fra hinanden ved grænsen til Mexico.

Statushøringen blev afholdt, efter en dommer for en måned siden erklærede adskillelsen for ulovlig, og at myndighederne havde 30 dage til at bringe børn og forældre sammen igen. Den deadline er nu passeret, og myndighederne er langt fra i mål med at følge rettens ord.

Præsident Trump beordrede tidligere på året strafferetlig retsforfølgelse af enhver, der blev fanget i forsøget på at krydse den sydlige grænse ulovligt. Og flere end 2.500 børn er i de seneste måneder blevet adskilt fra deres forældre ved grænsen til Mexico som en konsekvens af Trump-regeringens nultolerance, overfor det præsidenten kalder ulovlig indtrængen i USA.

En tilståelsessag

Ved høringen i tirsdags indrømmede myndighederne overfor dommeren, at 914 forældre endnu ikke er genforenet med deres børn. Ifølge CNN sagde dommeren under høringen:

”Nogle af disse oplysninger er ubehagelige. Det er sagens realiteter. Det er realiteterne ved en politik, som har resulteret i, at et stort antal familier er blevet adskilt uden tanke på, hvordan de senere kan genforenes, eller hvordan man holder styr på, hvor folk opholder sig. Og det er problemet i denne sag. Det ser ud til, at der er et stort antal forældre, hvis situation man ikke kan gøre rede for, og som måske er blevet tilbageholdt uden deres børn”.

Ashley Houghton, kampagnechefchef i Amnesty International USA:

”Trump-regeringen har skabt en situation, hvor hundredvis af familier forbliver adskilt, og endnu flere bliver frihedsberøvet i centre. Det er en ondsindet handling, som straffer familier, der søger beskyttelse mod vold og forfølgelse”.

”Trump manipulerer systemet effektivt og bruger det mod børn, som netop har udholdt en lang og farefuld rejse for så at blive flået ud af deres forældres arme. Familierne skulle aldrig været blevet adskilt”.

”Ved at fjerne børn fra deres forældre krænker Trump-regeringen på det groveste familiernes menneskerettigheder. Og nu vil regeringen have offentligheden til at vælge mellem to slags krænkelser: I stedet for at adskille familier skal hele familier nu sættes bag tremmer”.

”Der er ingen grund til at familierne ikke kan opholde sig under alternative forhold, mens deres asylansøgninger bliver behandlet. At søge asyl er ikke en forbrydelse. Familier, der søger asyl, bør ikke behandles som kriminelle”.

Amnesty International opfordrer USA’s regering til at genforene forældrene med deres børn og standse enhver fremtidig adskillelse af børn fra forældre eller værger. Amnesty opfordrer til at anvende alternative løsninger som for eksempel ”The Family Case Management Program”, mens asylansøgningerne bliver behandlet.