01.
Giv et engangsbidrag

Giv et bidrag til menneskerettighederne


Din donation hjælper os med at beskytte folk, der flygter fra krig og overgreb. Familier der har brug for sikkerhed.

På grund af dig kan vi undersøge og afsløre, når stater begår krigsforbrydelser. Når folk bliver forfulgt og diskrimineret. Når regeringer og store virksomheder overtræder menneskerettighederne.

På grund af dig kan vi arbejde for at redde folk fra tortur, fangekældre og fra dødsgangen.

På grund af dig kan vi redde liv.

02.
Din støtte hjælper

Din støtte hjælper

Dødsdømte nigerianske Moses Akatugba, blev benådet, 10 år efter sin anholdelse. Han var dømt for at stjæle tre mobiltelefoner. Moses blev løsladt, efter Amnesty lagder stort pres på den nigerianske regering.

Fordi det virker

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 33 45 65 65 i hverdage mellem kl. 10-16. Du kan også sende en mail til medlemsservice@amnesty.dk.