Amnesty korrigerer: Aleksei Navalny er samvittighedsfange

Efter en nøje evaluering har Amnesty International besluttet igen at udpege den fængslede russiske oppositionspolitiker Aleksei Navalny som samvittighedsfange.

I februar 2021 tog Amnesty en intern beslutning om ikke længere at bruge organisationens udtryk ”samvittighedsfange” til at beskrive Aleksei Navalnys sag. Beslutningen skyldtes vores bekymring over udtalelser fra Navalny i 2007 og 2008, som måske udgjorde opfordringer til had.

Amnestys interne beslutning blev af den russiske regering brugt til at miskreditere og yderligere underminere Navalnys rettigheder. Dette anser vi i Amnesty for at være topmålet af hykleri, da den russiske regering efter alt at dømme ikke alene har forsøgt at dræbe Navalny via forgiftning, men også igennem de seneste årtier har stået bag handlinger som tortur, tvungne forsvindinger, systematisk undertrykkelse af politiske friheder såvel som krigsforbrydelser i Syrien.

Som et resultat af episoden har vi i Amnesty påbegyndt en revidering af vores brug af begrebet ”samvittighedsfange”. Som et af de første skridt har vi besluttet, at et menneskes tidligere handlinger ikke i sig selv kan diskvalificere fra at blive anset som samvittighedsfange. Amnesty anerkender, at et menneskes holdninger og handlinger kan udvikle sig over tid. Det er en del af vores grundlæggende mission at få mennesker til støtte menneskerettighederne, og vi ønsker ikke at indikere, at menneskers tidligere handlinger aldrig kan blive lagt bag dem.

Dertil kommer, at vores brug af begrebet samvittighedsfange aldrig implicerer en støtte til et givent menneskes holdninger. Amnesty betragter nogle af Navalnys tidligere udtalelser som forkastelige og støtter dem på ingen måde.

Ved at bekræfte at Aleksei Navalny er samvittighedsfange, støtter Amnesty således ikke hans politiske program, men vi understreger det akutte behov for, at hans rettigheder bliver anerkendt og beskyttet af de russiske myndigheder.

I Amnesty tog vi tidligere i denne proces en forkert beslutning, som gjorde, at vores motiver på et kritisk tidspunkt blev draget i tvivl. Vi undskylder for den negative effekt denne fejl har haft på både Navalny selv og for de aktivister i og udenfor Rusland, som kæmper for hans frihed.

Amnestys International vil aktivt kæmpe imod uretfærdighed og undertrykkelse, hvor end det finder sted. Den russiske stat er ved at idømme Navalny en langsom dødsdom. Det må omgående stoppe.

Vi opfordrer enhver til at støtte vores arbejde for at omgående at få løsladt Aleksei Navalny og for, at han øjeblikkeligt får ubegrænset adgang til uafhængig medicinsk hjælp.

Aktion: Navalny skal løslades