29. januar 2021  

Opdateret: 29. august 2022

Den fængslede oppositionsleder Aleksei Navalny lider under dårligt helbred i fængslet. Han skal løslades omgående. Imens vi venter på, at han bliver løsladt, skal han undersøges og behandles af en kvalificeret læge efter eget valg.

Aleksei Navalny er en kendt politisk aktivist og modstander af det russiske styre. Han har arbejdet imod korruption i landet i flere år. Sidste år blev han udsat for drabsforsøg, og nu er han blevet fængslet – bare for at have brugt sin ytringsfrihed.

En russisk domstol har idømt ham tre og et halvt års fængsel for sit fredelige politiske engagement.

Skriv under på aktionen nu og kræv, at præsident Vladimir Putin bruger sin magt til at løslade Aleksei Navalny og sørge for, at han har adgang til en læge efter eget valg, imens han er fængslet. Kræv, at Putin stopper med at forfølge ​​Aleksei Navalny og alle andre regeringskritikere. Se de seneste opdateringer i Navalnys sag her >>

Vi kræver, at de russiske myndigheder:

  • Løslader Aleksei Navalny omgående og uden betingelser.
  • Giver Aleksei Navalny adgang til en læge efter eget valg, imens han er fængslet.
  • Stopper forfølgelsen af Aleksei Navalny og alle andre kritikere af russiske myndigheder.

Underskrifterne blev sendt til Ruslands præsident Vladimir Putin. Vi krævede, at Putin brugte sin position til at opfylde kravene. Se det brev, vi sendte.

Helbred forværret i fængslet

Aleksei Navalny har lidt af alvorlige helbredsproblemer i fængslet. Han blev diagnosticeret af fængselslæger med dobbelt brok i rygsøjlen. Hans tilstand kan kompliceres yderligere af eftervirkningerne af hans forgiftning.

Navalny sultestrejkede fra den 31. marts til den 23. april i protest mod, at fængselspersonalet afslog at give ham lægehjælp efter hans eget valg. Han tabte sig et kilo om dagen under sultestrejken. Det er de russiske myndigheders ansvar at sørge for, at Navalny løbende får den lægehjælp, han har brug for.

Ud over sine alvorlige helbredsproblemer har Aleksei Navalny også rapporteret, at han bliver vækket af fængselsvagter på timebasis hver eneste nat.

Rusland er forpligtet til at respektere og beskytte fangernes ret til liv og sundhed og beskytte dem mod tortur og anden mishandling.

Forgiftet med nervegift

I august 2020 blev Navalny alvorligt syg under en flyrejse til Moskva. Flyet foretog en nødlanding i byen Omsk, hvor Navalny, som var i koma, blev indlagt på et sygehus. Russiske læger kunne ikke stille en rigtig diagnose, og han blev efter nationalt og internationalt pres flyttet til et sygehus i Tysklands hovedstad Berlin for videre behandling.

I Tyskland fik Navalny det gradvist bedre, og han blev udskrevet fra sygehuset i september 2020 for at fortsætte rehabiliteringen.

Uafhængige eksperter konkluderede, at Navalny var blevet forgiftet med nervegiften Novichok, og at russiske sikkerhedsagenter var ansvarlige for forgiftningen. Ruslands præsident, Vladimir Putin, har indrømmet, at sikkerhedstjenesten havde ”holdt øje” med Navalny, men afviste, at de stod bag drabsforsøget mod ham.

Russiske myndigheder har indtil videre nægtet at igangsætte nogen form for efterforskning af drabsforsøget på Navalny.

Navalny overlevede drabsforsøget, men måtte tilbringe fem måneder i Tyskland for at blive rask.

Fængslet ved grænsekontrollen

I januar 2021 var det meningen, at flyet, som skulle bringe Navalny sikkert til Rusland, skulle lande i en lufthavn i Moskva. I sidste øjeblik blev flyet omdirigeret til en anden lufthavn, hvor Navalny efter kort tid blev arresteret ved grænsekontrollen.

Oprørspolitiet arresterede også flere af hans tilhængere, som havde samlet sig for at ønske ham velkommen tilbage til Rusland.

Dagen efter arrestationen blev der gennemført en høring i sagen. Høringen foregik på politistationen. Navalny fik først talt med sin advokat minutter før, retssagen gik i gang.

Ingen journalister fra uafhængige medier fik lov til at være til stede under høringen. I stedet gav journalisterne fra myndighedskontrollerede medier indtryk af, at det var en åben og retfærdig retsproces.

Det viser de russiske myndigheders desperation efter at bringe Aleksei Navalny til tavshed. Natalia Zviagina, Generalsekretær i Amnesty International Rusland

Myndighedernes forklaring er, at Navalny ikke har overholdt sin indberetningspligt. Han var underlagt indberetningspligten, efter han i 2014 blev dømt til betinget fængsel, blandt andet for at opfordre til at deltage i fredelige demonstrationer. Myndighederne har hverken taget hensyn til, at Navalny har kæmpet for sit liv eller til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgørelse fra 2019, der fastslog, at dommen var politisk motiveret.

Den 2. februar blev Navalny dømt til tre og et halvt år i fængsel. Derfor er det vigtigt, at vi nu lægger pres på de russiske myndigheder.

Amnesty anser Aleksei Navalny som en samvittighedsfange, der udelukkende er forfulgt for sit fredelige politiske engagement. Kræv, at de russiske myndigheder løslader ham med det samme!

Spørgsmål og svar


Hvem er Aleksei Navalny?

Aleksei Navalny arbejder med at afdække korruption i Rusland. I 2011 grundlagde han organisationen ”The Anti-Corruption Foundation” (FBK), som arbejder med at efterforske og dele information om korruption blandt Ruslands øverste ledere, fremtrædende politikere og forretningsfolk.

Navalny og flere af hans kollegaer i FBK er blevet udsat for repressalier for deres arbejde, herunder opdigtede anklager om kriminelle handlinger, politiransagelser, vold og indkaldelse til militærtjeneste.

Navalny er selv blevet arresteret gentagende gange, blandt andet for at opfordre til at deltage i fredelige demonstrationer. Han tilbragte 10 måneder i husarrest i 2014, og sad flere måneder i ”administrativ varetægt”.

Opdateringer

Juni 2022: Flyttet til en anden straffekoloni

I juni 2022 blev han overført til en anden streng straffekoloni. Han har fortalt, at det føles som at være i et “fængsel inde i fængslet”.

Han bliver tvunget til at arbejde, mens han sidder på en meget lav skammel, hvilket risikerer at forværre hans helbredsproblemer.

30. maj 2022: Domstol bekræfter ni års fængsel

En appeldomstol stadfæstede Aleksei Navalnys dom på ni års ekstra fængsel den 24. maj 2022.

Retten fandt ham skyldig i “bedrageri i særlig stor skala” og “foragt for retten”. Navalny anklages for at have brugt donationer på omkring 25.000 US$ til de organisationer, han har grundlagt.

Vi har analyseret hans sag og har konkluderet, at retsforfølgelsen udelukkende er politisk motiveret. Anklagerne forsøger altså at kriminalisere Navalnys fredelige og legitime politiske aktivisme.

22. marts 2022: Navalny idømt ni års fængsel

Aleksei Navalny straffes nu med yderligere ni års fængsel for storstilet bedrageri og foragt for retten. Derudover skal han betale en bøde på 1,2 millioner rubler – det svarer til cirka 78.000 danske kroner.

Navalny fastholder sin uskyld, og han har tænkt sig at appellere dommen. Vi mener, at dommen er politisk motiveret.

Fængselsdommen lægges oveni de to et halvt års fængsel, som han allerede er i gang med at afsone.

“Dommen var forventet, men ikke desto mindre chokerende. Verden må ikke glemme dommen og dens betydning, midt i de forfærdelige menneskerettighedskrænkelser Rusland begår mod Ukraine,” siger Amnesty Internationals direktør for Østeuropa og Centralasien, Marie Struthers. Hun tilføjer:

“Jeg er glad for, at Navalny har mod nok til stadig at engagere sig i udfordringerne med korruption og andre overgreb, selvom han har siddet flere år bag tremmer. Han udnyttede i dag sin retssag til at tale imod Ruslands invasion i Ukraine, selvom det sandsynligvis fører til yderligere anklager.”

8. marts 2022: Navalny opfordrer kvinder til at protestere mod krigen

Aleksei Navalny opfordrer russiske kvinder til at demonstrere mod krigen i Ukraine på kvindernes kampdag.

15. februar 2022: Navalny risikerer 15 års fængsel i ny uretfærdig retssag

Aleksei Navalny risikerer op mod 15 år bag tremmer i ny uretfærdig retssag, som skal afholdes i fængslet i dag.

Han er anklaget for “bedrageri” og for at “foragte retten”. Anklagerne om bedrageri lyder på mere end 35.000 dollars, som myndighederne påstår, at han har modtaget i donationer fra udenlandske organisationer til den organisation, han grundlagde.

“De russiske myndigheder er tydeligvis utilfredse med de fængselsdomme, der allerede er afsagt over Aleksei Navalny. Derfor forsøger de at give ham en endnu længere straf i en retssag, som de på kynisk vis har beskrevet som et ‘åbent retsmøde’. Denne falske retssag, overværet af fængselsbetjente frem for medier, bryder international menneskerettighedslovgivning, og fratager klart Navalny hans ret til en retfærdig rettergang,” siger Marie Struthers, Amnesty Internationals direktør for Østeuropa og Centralasien.

Vi kræver, at de russiske myndigheder sikrer, at Navalnys ret til en retfærdig rettergang opretholdes ved at gøre retssagen tilgængelig for offentligheden og sikre at den holdes i overensstemmelse med national og international lov.

Retssagen vil finde sted i straffekolonien IK-2 i Pokrov, der ligger omkring 100 kilometer øst for Moskva. Retten forklarede ikke, hvorfor retssagen ville blive afholdt i fængslet og undlod også at forklare, hvordan vidner, journalister eller Navalnys forsvarsadvokat kunne deltage.

17. januar 2022: Et år efter fængslingen befinder Aleksei Navalny sig stadig i et levende helvede

For et år siden blev Aleksei Navalny fængslet. Tak til de 360.000 mennesker verden over, der skrev under på vores kravom, at de russiske myndigheder øjeblikkeligt og betingelsesløst skulle løslade Navalny.

I løbet af de seneste 12 måneder har de russiske myndigheder løbende undertrykt Aleksei Navalny og hans tilhængere. Myndighederne har gradvist destrueret den sidste rest af rettigheder, de havde tilbage.

Læs mere om situationen et år efter Navalnys fængsling her >

I videoen kan du se forholdene på det berygtede fængsel, hvor Aleksei Navalny befinder sig. Fængslet er kendt for sine barske torturmetoder. 

20. oktober 2021: Navalny vinder prestigefyldt pris

Aleksei Navalny vinder den prestigefyldte Sakharov Pris for tankefrihed, som Europaparliamentet uddeler.

For Amnesty var det endnu en mulighed for at understrege, at Navalny ikke er kriminel og kun sidder fængslet for sin fredelige aktivisme og for at ytre sig.

Amnesty håber, at prisen vil styrke vores og andres krav om hans ret til frihed.

10. maj 2021: Amnesty giver Navalny sin titel som samvittighedsfange tilbage

Efter grundig evaluering har Amnesty International besluttet at give Aleksei Navalny sin titel som “samvittighedsfange” tilbage.

Sagen fik Amnesty til at starte en gennemgang af vores overordnede tilgang til brugen af ​​udtrykket “samvittighedsfange”. Nu har vi ændret definitionen, så den ikke udelukker personer fra at blive udnævnt som samvittighedsfange på grund af deres tidligere adfærd. Vi erkender, at en persons meninger og adfærd kan ændre sig over tid. Amnesty vil ikke have, at mennesker skal være fanget af deres tidligere opførsel for evigt.

Når Amnesty International udnævner et individ som samvittighedsfange, indebærer det på ingen måde, at vi godtager alle deres synspunkter.

Vi fortsætter med at opfordre alle til at skrive under for Aleksei Navalnys øjeblikkelige og ubetingede løsladelse og for hans adgang til uafhængig lægehjælp. Læs mere om beslutningen her.

27. april 2021: Rusland vil forbyde Navalnys organisationer

Moskvas anklagemyndighed har suspenderet Aleksei Navalnys regionale kontorer, indtil retten afgør, om hans organisationer skal forbydes som ’ekstremistiske’.

”Masser af ansatte i Navalnys organisation, der er spredt over 34 russiske regioner og hundredtusinder af internetbrugere, der har delt Navalnys indhold på sociale medier, kan potentielt blive forfulgt for deres politiske arbejde, hvis organisationen forbydes,” siger Marie Struthers, Amnesty Internationals direktør for Østeuropa og Centralasien.

”Målet er klart: at fælde Aleksei Navalnys organisationer, imens han sidder fængslet,” tilføjer hun.

Læs mere her

26. april 2021: Navalny har stoppet sin sultestrejke

“Takket være den enorme støtte fra mennesker i hele landet og over hele verden, har vi opnået enorme fremskridt. […] Takket være jer, er jeg blevet undersøgt to gange af læger på et hospital […] Jeg går i gang med at afslutte min sultestrejke nu,” siger Aleksei Navalny.

Det kommer højst sandsynlig til at tage lige så lang tid for Navalny at komme tilbage til sin normalvægt igen, som sultestrejken varede – altså omkring 24 dage. Lægerne siger også, at det kommer til at blive endnu hårdere. Vi frygter ikke længere for Navalnys liv, men vi vil stadig kræve, at han får adgang til en læge efter eget valg, så han kan få undersøgt, hvorfor han oplever følelsesløshed i sine arme og ben. 

23. april 2021: Svar på brev til udenrigsministeren og Navalny er flyttet til et hospital

Vi har fået svar fra Udenrigsminister Jeppe Kofod, som svarer, at den danske regering lægger pres på Rusland for at få Navalny løsladt og for at han skal få den nødvendige lægehjælp.
Læs svaret på vores brev her >

Efter stort internationalt pres er Navalny blevet flyttet til et statsejet hospital uden for fængslet.

9. april 2021: Brev til udenrigsministeren og den russiske ambassadør

Amnesty International frygter for Navalnys liv. Derfor har vi sendt et brev til udenrigsminister Jeppe Kofodog den russiske ambassadør i Danmark, hvor vi opfordrer dem til at lægge pres på de russiske myndigheder, så Navalny kan få den nødvendige lægehjælp og blive løsladt.

6. april 2021: Navalny er flyttet til et sygeafsnit

Navalny er blevet flyttet til et sygeafsnit, efter at han har fået symptomer som feber, slem hoste, smerter i ryggen og følelsesløshed i sine ben og hænder. Det skyldes muligvis tuberkulose eller brok.

5. april 2021: Brev direkte til Putin

Amnestys nye internationale generalsekretær, Agnes Callamard, har skrevet et brev direkte til Vladimir Putin for at gøre ham opmærksom på vores bekymringer for Navalnys helbred. Læs hendes tweet her.

22. marts 2021: Domstol vil ikke undersøge forgiftning

En russisk militærdomstol bekræftede, at de ikke vil indlede en undersøgelse af forgiftningen af Navalny og afviste dermed Navalnys klage.

1. marts 2021: Flyttet til en afsides fangelejr

Navalny er flyttet til en fjerntliggende fangelejr, hvor han skal afsone sin straf. Fangelejren beskrives som et af Ruslands mest berygtede fængsler, hvor fangerne ingen fritid har og bliver totalt isoleret fra omverdenen. Den russiske regering fortsætter altså med at lægge maksimalt pres på Navalny og hans tilhængere.

24. februar 2021: Ikke længere omtalt som samvittighedsfange

Amnesty International har besluttet, at vi fremover ikke vil betegne Navalny som samvittighedsfange. Det skyldes, at Navalny har afgivet udtalelser for flere år siden, der kan opfattes som opfordring til had og diskrimination. Men vi mener stadig, at Navalny er fængslet udelukkende på grund af sit politiske arbejde. Derfor arbejder vi ufortrødent videre for at få ham løsladt.

2. februar 2021: Navalnys dom ændret og underskrifterne er afleveret

Aleksei Navalnys betingede dom er blevet ændret til tre og et halvt års fængsel. Men da han allerede havde afsonet en del af sin straf i husarrest, svarede det reelt til to år og otte måneder, han skulle afsone i fængsel, for ”ikke at overholde sin indberetningspligt”. Hans fængselsstraf er dog efterfølgende blevet reduceret med to måneder.

I forbindelse med høringen afleverede Amnesty International 200.000 underskrifter til de russiske myndigheder, hvor vi krævede, at myndighederne løslader Navalny øjeblikkeligt. Over 39.000 underskrifter kom fra Danmark og Færøerne.