Amnesty mener: Der skal fælles europæiske løsninger til at hjælpe ukrainere på flugt

UZHHOROD, UKRAINE – En kvinde og to børn søger mod en bus ved Uzhhorod-Vysne Nemecke checkpointet ved den ukrainsk-slovakiske grænse (Foto: SerhiiHudak/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images)

I en tid, hvor tusindvis af ukrainere søger tilflugt uden for landets grænser, er der brug for fælles solidariske løsninger i Europa, hvor tidligere flygtningekriser igen og igen har ført til intern splittelse.  

Amnesty opfordrer den danske regering til at arbejde for at indføre EU’s direktiv for midlertidig beskyttelse, for derigennem at skabe sikre flugtruter, ordnet modtagelse, internationalt og solidarisk samarbejde og bæredygtig og ikke-diskriminerende beskyttelse af mennesker på flugt.

Læs Amnestys høringssvar om EU-direktivet

Med EU’s direktiv tildeles flygtningene ikke asyl, men midlertidig beskyttelse. Beskyttelsen giver opholdstilladelse (i første omgang i ét år, derefter kan det forlænges i to gange seks måneder, og derefter igen i op til ét år), og adgang til arbejde og erhvervspraktik, en bolig, velfærdsydelser og lægehjælp. Det vil betyde at flygtningene vil kunne opretholde et så normalt og værdigt liv som muligt.

Klar til at modtage flygtninge

I Danmark har regeringen, såvel som støtte- og oppositionspartierne, erklæret sig parate til at hjælpe med humanitær bistand og nødhjælp, hjælp til Ukraines nabolande, samt til at modtage 20.000 ukrainske flygtninge i Danmark og tillade dem et meningsfuldt ophold, med mulighed for at bo og arbejde udenfor asylsystemet. Udlændingestyrelsen har i brev bedt alle danske kommuner om at overveje, hvor de kan huse ukrainske krigsflygtninge med henvisning til at ”der er en betydelig risiko for, at der snarligt kan opstå en situation med tilstrømning til Danmark grundet situationen i Ukraine”.

Selvom der flere gange har været behov for fælles løsninger på at hjælpe flygtninge, for eksempel ved den syriske massefordrivelse i 2015, samt da Taliban overtog magten i Afghanistan i 2021, er det første gang Direktivet står til at blive igangsat. Amnesty håber, at Danmark og de resterende europæiske lande har taget ved lære af de tidligere kriser, og vil sikre fælles koordinering og samarbejde, så de ukrainske flygtninge får den bedst mulige støtte og hjælp.

Amnesty hilser disse tiltag velkommen, men advarer også imod risikoen for diskrimination i asylsystemet, hvor visse flygtningegrupper får lettere adgang til beskyttelse, og et værdigt liv, med adgang til skole og arbejde. Alles menneskerettigheder er lige meget værd uanset race, nationalt/politisk/religiøst tilhørsforhold. Og fælles europæiske løsninger bør altid være vejen frem, når flygtningekrise rammer Europa, uanset hvorfra flygtningene kommer.

Læs Amnestys dokumentation fra Ukraine