Amnesty: Folketinget bør se på lov om dobbeltstraf i forbindelse med corona-epidemien

Amnesty Danmark er bekymret over anvendelsen af en særlig paragraf i straffeloven omkring dobbelt straf for forbrydelser begået i forbindelse med corona-epidemien.  

Opdatering: Denne artikel er kl. 11.35 den 15.marts 2021 opdateret med information om, at dommen vil blive anket.

I en dom ved Københavns Byret den 12. marts blev en kvinde idømt to års ubetinget fængsel for at have opfordret til vold ved en demonstration den 9. januar. Straffen er blevet fordoblet på grund af en særlig paragraf i straffeloven, som handler om, hvorvidt “lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark”.

Amnesty har ingen kommentarer til den konkrete vurdering af skyldsspørgsmålet, og organisationen understreger, at stater er i deres gode ret til at retsforfølge borgere, som opfordrer til eksempelvis vold, vold mod personer i offentlig tjeneste eller groft forstyrrer den offentlige orden.

Amnesty er imidlertid uforstående overfor, at den særlige paragraf i straffeloven, som muliggør dobbelt straf for lovovertrædelser i sammenhæng med corona-epidemien, har fundet anvendelse i sagen.

”Det bekymrer os, at man straffer handlinger dobbelt, blot fordi de sker i bred relation til corona-epidemien. Det er klart, at ingen skal have frikort til under en demonstration at opfordre til lovbrud, men vi forstår ikke, hvorfor denne type forbrydelse skal betragtes som værre end normalt, fordi samfundet er ramt af en pandemi”, siger Stinne Bech, policychef i Amnesty Danmark.

”Partierne bag lovgivningen bør bruge anledningen til at blive mere specifikke omkring, hvilke scenarioer den særlige paragraf i straffeloven skal kunne finde anvendelse i, så man sikrer, at den hverken rammer for bredt eller sender et utilsigtet signal om, at ytringer vurderes anderledes end normalt på grund af corona-pandemien”, siger Stinne Bech.

”Vi er klar over, at kvinden er dømt for opfordring til vold og ikke for fredeligt at have brugt sin ytringsfrihed til at kritisere regeringens corona-politik. Men den dobbelt straf i sagen risikerer alligevel at sende et signal om, at kritiske ytringer under en demonstration bliver vurderet strafferetligt anderledes, alene fordi de omhandler corona-pandemien”.

Amnesty kontakter nu retsordførerne på Christiansborg og opfordrer dem til at kigge på lovgivningen.

Baggrund

Den konkrete sag er for nu behandlet ved første retsinstans, og sagen er således ikke endeligt afgjort. Så vidt Amnesty er orienteret, bliver afgørelsen i byretten anket.

Amnesty Danmark vurderer kun helt undtagelsesvist straffeudmålingers rimelighed for forskellige forbrydelser, og det kun i sager, hvor retsforfølgelsen helt oplagt er udtryk for staters brud på menneskerettighederne. Amnesty Danmark har ej heller undersøgt retspraksis for de lovovertrædelser, som den konkrete sag omhandler.

Amnesty International forholder sig derimod gerne til det principielle – at man anvender en helt særlig paragraf i straffeloven i denne sag, og at man med den vil fordoble straffen på denne forbrydelse.

Det bekymrer Amnesty Danmark, som opfordrer politikerne til at følge op og se på, om dette virkelig var intentionen med loven.

Læs også: Epidemilov med vigtige ændringer

Læs også: Amnesty: Dansk epidemilov mangler parlamentarisk kontrol, transparens og domstolsprøvelse