Amnesty mener: Retten til asyl skal respekteres ved EU’s grænser

Tusinder af mænd, kvinder og børn er fanget i et politisk magtspil på grænsen mellem Belarus og EU. Her er, hvad Amnesty mener skal gøres for at løse situation og sikre flygtninge og migranters rettigheder.

Hvad skal Polen gøre?

Polen skal straks stoppe med at skubbe folk tilbage til Belarus med vold. Push backs er ulovlige i henhold til international menneskerettighedslovgivning. Sager om potentielle asylansøgere skal behandles individuelt, og folk skal have lov til at indgive en ansøgning om asyl.

Alle lande i Den Europæiske Union er forpligtet til at opretholde retten til asyl i fuld respekt for Flygtningekonventionen. Genève-konventionen er også bindende for Belarus.

Den polske regering har forsøgt at legitimere ulovlige push-backs af personer, der søger asyl ved deres grænse, ved at ændre deres love. Men både EU og international lovgivning er krystalklar: Det er ulovligt at tilbagesende personer, der krydser en grænse irregulært, uden en individuel vurdering af deres forhold.

Støtter Amnesty EU-kommissionens opfordring til Polen om at tillade EU’s grænseagentur Frontex at komme ind i grænseområdet?

Amnesty International opfordrer til, at Frontex Fundamental Rights Monitors får tilladelse til at observere situationen ved Polens grænse til Belarus. Dette forhindrer dog nødvendigvis ikke de ulovlige push-backs. Frontexmedarbejdere er allerede udstationeret i Letland og Litauen. I Litauen har Frontex indsendt adskillige alvorlige hændelser efter at have været vidne til, at menneskerettighedskrænkelser fandt sted.

Amnesty opfordrer også alle involverede stater til at give fuld adgang til eksterne observatører, herunder journalister, civilsamfundet og humanitære hjælpeorganisationer til området.

Hvad skal Belarus gøre?

Belarus sender tydeligvis migranter og flygtninge mod EU’s grænser som modsvar på EU- sanktioner. Den politiske kontekst retfærdiggør ikke, at Belarus ikke overholder menneskerettighederne. 

Belarus’ regering har slået hårdt ned på landets medier og civilsamfund, og i det aktuelle grænseområde hvor flygtninge og migranter gemmer sig i skovene, er der også forment adgang for uafhængige observatører og journalister. Amnesty International er derfor ekstremt bekymret over, hvad der sker i området.

Uafhængige observatører, herunder medier og menneskerettighedseksperter, skal have øjeblikkelig adgang til de mennesker, der er strandet ved grænserne.

Som underskriver af Flygtningekonventionen har Belarus en forpligtelse til at opretholde retten til at søge asyl. Derfor skal Belarus give migranter og asylansøgere den internationale beskyttelse, de har brug for, og bør ikke på nogen måde forsøge at begrænse deres frie bevægelighed. Dem der ansøger om asyl, bør have adgang til det.

Hvad bør EU-Kommissionen gøre?

Polen, Letland og Litauen har alle erklæret undtagelsestilstand og nægter ngo’er og journalister adgang til grænseområderne. EU-Kommissionen skal modgå de nødretserklæringer og lovændringer, som er vedtaget af de tre lande, som forsøger at legalisere push backs eller begrænse adgangen til asyl. 

Erklæringen om “undtagelsestilstand”, der er vedtaget af de tre lande, der grænser op til Belarus, er uforholdsmæssig og skal ophæves. Situationen ved landenes grænser udgør ikke en offentlig nødsituation som almindeligt forstået i international menneskerettighedslovgivning.

Retten til asyl skal respekteres. Derfor skal EU-Kommissionen lægge pres på de tre lande for at muliggøre en effektiv og gennemsigtig overvågning af, at der gives adgang til asyl og passende modtagelse ved deres grænser i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Hvad er der sket med de 32 mennesker på grænsen, hvis nød Amnesty fulgte?

Den 30. september offentliggjorde Amnesty International en digital undersøgelse om 32 afghanske asylansøgere, herunder fire kvinder, 27 mænd og en 15-årig pige, som var fanget på grænsen mellem Polen og Hviderusland uden mad, rent vand, husly og medicin siden mindst 18. august.

Ved at bruge satellitbilleder og fotografier til at måle området og 3D-rekonstruktion etablerede Amnesty International gruppens position på grænsen og fandt ud af, at i slutningen af ​​august var deres position flyttet fra Polen til Belarus.

Gruppen blev opløst, da 17 af mændene blev skubbet længere tilbage i Belarus efter at have forsøgt at komme ind i landet igen.

Hvad gør Amnesty?

Amnesty International overvåger situationen under ekstrem vanskelige forhold, laver dokumentation om forholdene og opfordrer de involverede myndigheder til at respektere menneskerettighederne. Amnesty har desuden netop afsluttet en global underskriftsindsamling til Polens premierminister, hvor over 22.000 danskere skrev under.

Kort fortalt

Flere tusinde flygtninge og migranter er fanget på grænsen mellem Belarus og Polen. Der er også rapporter om et mindre antal mennesker ved grænserne til Litauen og Letland. 

Belarus hjælper flygtninge og migranter med at komme til EU’s grænse i Polen, hvor grænsevagter skubber dem tilbage. Angiveligt skubber grænsevagter i Belarus de folk, som vil forlade grænseområdet, tilbage til Polen.

I flere uger har denne situation udfoldet sig i skovene i de to landes grænseområde.

En række mennesker er døde og med faldende temperaturer frygtes endnu flere dødsfald.