7. oktober 2021  

Flere hundrede mennesker på flugt er fanget ved den polsk-belarussiske grænse, efter de polske myndigheder har forsøgt at tvinge dem tilbage til Belarus. De har været fanget i ingenmandsland i uger uden husly og tilstrækkelig mad og vand. Flere har mistet livet. Polen skal give dem adgang til at søge beskyttelse omgående!

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har beordret Polen til at give mennesker fanget ved grænsen adgang til mad, vand, tøj og lægehjælp. Men de polske myndigheder har indtil videre ikke reageret. I stedet har de med vold tvunget dem tilbage over grænsen.

Amnesty International er dybt bekymret over situationen for disse mennesker, der inkluderer kvinder, mænd, børn og ældre fra blandt andet Afghanistan, Syrien og Irak. I flere uger har de været strandet i ingenmandsland nær den polsk-belarussiske grænse. De polske grænsevagter har nægtet dem adgang til Polen og skubbet dem tilbage til Belarus med voldelige ”pushbacks” uden at tage deres individuelle situation og beskyttelsesbehov i betragtning. Dette er i strid med international og europæisk lov. 

Situationen for disse mennesker bliver værre dag for dag. Skriv under på aktionen og kræv, at Polen omgående giver dem adgang til at søge beskyttelse, så de kan få husly, mad, vand og lægehjælp.

Hvad er push-backs?

Push-backs er et sæt statslige foranstaltninger, hvor mennesker på flugt tvinges tilbage over en grænse – som regel umiddelbart efter, de har krydset den – uden hensyn til deres individuelle forhold og uden mulighed for at søge asyl eller fremføre argumenter mod de foranstaltninger, der er truffet.

Kilde: ECCHR

Alle har ret til at søge asyl

Retten om adgang til at søge asyl er beskrevet i international og europæisk lov, som Polen er underlagt. Mennesker på flugt skal ikke tvinges tilbage til et land, uden de har fået adgang til at søge asyl, og derved har fået deres individuelle sag og beskyttelsesbehov bedømt. Det er ulovligt at nægte dem adgang til beskyttelse eller at straffe dem for at flygte til landet.

Amnesty kræver, at Polen gør det rigtige og omgående giver dem tilladelse til at søge beskyttelse.

Hvad siger loven om push-backs?

I henhold til artikel 4, protokol nr. 4 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som Polen har underskrevet, er kollektive udvisninger forbudt. Og ifølge europæisk og international flygtningelov skal Polen sikre adgang til deres territorium for mennesker, der søger beskyttelse.

Polen skal desuden sikre, at asylansøgere har adgang til en fair og effektiv asylprocedure, hvor deres individuelle forhold og beskyttelsesbehov kan vurderes. Artikel 31 i Genève-konventionen om flygtninges status forpligter også stater til at afstå fra at straffe asylansøgere for uregelmæssig indrejse.

Amnestys researchere nægtes adgang til området

Tidligere har advokater, humanitære organisationer og aktivister haft adgang til de fordrevne mennesker i det skovbeklædte ingenmandsland ved den polske grænse. Men siden den 21. august 2021 har grænsevagterne forhindret organisationer og advokater i at hjælpe dem.

Den 24. august besøgte en Amnesty-delegation området og forsøgte at få adgang til en gruppe af afghanske asylansøgere, bestående af fire kvinder, 27 mænd og en 15-årig pige. Men de polske grænsevagter ville ikke tillade det. Amnesty indsamlede i stedet information fra andre troværdige kilder om brug af magt og trusler samt polske grænsevagters brug af vold, når de tvang gruppen tilbage til Belarus.

Skriv under på aktionen og kræv, at de polske myndigheder giver organisationer og advokater uhindret adgang til de fordrevne mennesker i grænseområdet.

Vores krav

Vi kræver, at de polske myndigheder:

  • Giver mennesker på flugt adgang til at søge beskyttelse i Polen
  • Giver mennesker på flugt adgang til husly, mad, vand, tøj, lægehjælp og kontakt med advokater og organisationer
  • Afholder sig fra at ændre loven, så den fortsat er i overensstemmelse med international og europæisk lov.
Nogle af Amnestys medarbejdere forsøger at få adgang til en gruppe af afghanske asylansøgere. Men de bliver nægtet adgang af de polske grænsevagter.

Hvorfor skal jeg skrive under?

Enhver underskrift bidrager til at lægge pres på de polske myndigheder, så de forhåbentlig giver folk på flugt adgang til at søge beskyttelse i landet.

Hvad sker der med din underskrift?

Vi sender underskrifterne til den polske statsminister, Prezes Rady Ministrów, omkring den 28. oktober 2021.

Begrænser retten til asyl gennem lovændring

Efter den belarussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, sagde, at han ikke vil stoppe mennesker i at krydse den polsk-belarussiske grænse, har de polske myndigheder skyndt sig at vedtage en række foranstaltninger, der begrænser adgangen til at søge asyl.

Soldater fra det polske militær er begyndt at bygge hegn ved grænsen til Belarus, og den polske indenrigsminister har udstedt en ordre om at lukke grænsen for personer, der forsøger at komme ind i landet ”uregelmæssigt”. I august annoncerede den polske regering ændringer i to love; loven om udlændinge og loven om international beskyttelse til udlændinge. Disse ændringer vil gøre det umuligt for mennesker, der krydser grænsen uregelmæssigt, at søge international beskyttelse i Polen.

Amnesty kræver, at de polske myndigheder afholder sig fra den slags lovændringer, eftersom de bryder med international og europæisk lov. Vær med i vores krav – skriv under på aktionen nu!

Vil erklære undtagelsestilstand

Den polske regering har anmodet præsidenten om at erklære undtagelsestilstand i 30 dage i regionerne, der grænser til Belarus, på grund af risici forbundet med “3.000 forsøg på at krydse grænsen i august”. Erklæringen om undtagelsestilstand vil indebære et forbud mod forsamling, protester, store events med mere.

Amnesty International frygter, at denne undtagelsestilstand kan få store konsekvenser for menneskerettighederne generelt i Polen. Det kan forhindre organisationer og journalister i at dokumentere krænkelser af menneskerettighederne ved grænsen eller yde humanitær bistand til mennesker på flugt.

Opdateringer

8. november 2021: 3.000-4.000 mennesker på flugt er stadig fanget ved grænsen

Alt imens den polske regering PiS holder krisemøde og sender endnu flere vagter til grænsen, fryser mennesker og børn ihjel i skoven. Ti mennesker er døde og 3.000-4.000 mennesker er fanget i ingenmandsland. Aktivister sætter grønne lys i vinduerne for at signalere, at de er imod regerings hårde linje mod migranter og flygtninge.

“Det er umuligt at forklare, hvor grusomt det er at høre barnegråd fra skoven hele natten lang. Jeg afskyr min regering for at forsøge at få mig til at tvivle på, om det er rigtigt eller forkert at hjælpe et menneske, der er ved at dø”, siger Mirosław Miniszewski til Politiken.

Læs hele den rørende reportage fra grænselandet mellem Belarus og Polen på Politikens hjemmeside her.

28. oktober 2021: Underskrifter overleveret

Amnesty Danmark har sendt 22.881 underskrifter i et brev til den polske statsminister, Prezes Rady Ministrów, med en opfordring fra Danmark om at give mennesker på flugt adgang til at søge asyl i landet.