Amnesty roser politiforlig: Vil styrke kampen imod voldtægt

Som en del af det nye politiforlig bliver der sat ressourcer af til at ruste politi og anklagemyndighed til bedre at håndtere voldtægt og vold i nære relationer.

Det skal ske igennem efter- og videreuddannelse, ligesom der lægges op til at etablere specialiserede teams i politikredsene til denne type forbrydelser.

Amnesty Danmark har i årevis undersøgt problemer med håndteringen af voldtægtssager i Danmark, har siddet med i regeringens ekspertpanel på området, og er på den baggrund meget positive overfor flere af elementerne i den nye politiaftale:

”Der er flere virkelig gode tiltag i politiforliget – blandt andet, at Danmark opretter specialiserede enheder, som kan løfte kvaliteten af politiets indsats i voldtægtssager. Det vil også styrke indsatsen, at man vil indføre en traumeinformeret tilgang, så voldtægtsofre ikke re-traumatiseres, og at der åbnes op for videoafhøring af voldtægtsofre”, siger Helle Jacobsen, seniorrådgiver med ansvar for køn i Amnesty Danmark

”Det er også meget positivt, at der kommer videreuddannelse af politi og anklagemyndighed. Men det er her vigtigt, at uddannelsen ikke kun er juridisk, men også fokuserer på at forbedre, hvordan kvinder, som anmelder en voldtægt bliver mødt af politiet. Her viste Rigspolitiets egen undersøgelse for nylig, at hver anden, der anmelder voldtægt er utilfreds med politiets håndtering af deres sag”, siger Helle Jacobsen, seniorrådgiver med ansvar for køn i Amnesty Danmark.

Torsdag den 17. december forventes Folketinget at vedtage Danmarks nye samtykkebaserede voldtægtslov, som Amnesty og en række voldtægtsoverlevere og organisationer i årevis har arbejdet for.

Læs mere om loven her.