Corona: Amnesty kræver hjælp til flygtninge på de græske øer

Corona: Amnesty kræver hjælp til flygtninge på de græske øer

Amnesty International og 21 internationale organisationer opfordrer de græske myndigheder til at handle omgående for at sikre ordentlige sundhedsforhold for de flere tusinde af mennesker, der sidder fastholdt i EU-sponserede flygtningelejre.

Situationen er truende på de græske øer, hvor over 37.000 mennesker sidder fastholdt i fem flygtningelejre, ofte kaldet ’the EU Hotspots’, der har kapacitet til at rumme 6.095 mennesker. Indtil videre er ingen af disse mennesker blevet konstateret smittet med coronavirus, men hvis smitten udbryder, risikerer Grækenland en potentiel menneskelig katastrofe.

Overalt i verden opfordres borgere lige nu til at undgå rejser uden anerkendelsesværdige formål, blive hjemme, undgå steder med store folkemængder og vaske hænder grundigt og ofte. 

For mennesker, der flygter fra krig og ødelæggelse, er disse restriktioner umulige at følge. På de græske øer vil de over 37.000 mennesker ikke kunne blive hjemme, da de ikke har et hjem. De vil ikke kunne undgå store folkemængder da de ofte er 200 personer om at dele ét toilet, og 1300 personer om at dele en vandhane. Hertil kommer at de ofte deler telte med over 10 personer. Det er derfor ikke muligt at isolere disse mennesker, hvilket vil gøre situationen enorm svær at håndtere, hvis Coronavirussen udbryder.


Amnesty International og 21 andre organisationer opfordrer derfor de græske myndigheder til at gribe til handling nu, før smitten bryder ud, så en katastrofe, der kan have voldsomme menneskelige konsekvenser, kan forebygges eller i det mindste mindskes. Organisationerne anbefaler, at de græske myndigheder:

  • Flytter mennesker ud af flygtningelejrene til mindre og mere ordentlige steder på fastlandet i Grækenland, såsom hoteller eller lejligheder. Dette vil gøre det muligt for de græske myndigheder at indføre de rette retningslinjer mod spredningen af coronavirussen. Forflytningen bør begynde med de, som er mest udsatte, og ske under ordnede og sikre forhold for at mindske smittefaren.
  • Implementere særlige foranstaltninger, der kan garantere universel og uhindret fri adgang til sundhedshjælp i det offentlige system for asylansøgere, flygtninge og migranter, der ikke diskriminerer mennesker på baggrund af deres opholdsstatus. Disse grupper af mennesker skal også have adgang til forebyggende foranstaltninger, som de græske myndigheder indfører imod COVID-19, på lige fod med resten af befolkningen i Grækenland.
  • Forsyner modtagecentre med tilstrækkelig hygiejne og sanitets-materialer og sikrer adgang til rent vand, så beboerne kan følge de internationale retningslinjer i forbindelse med forebyggelsen af COVID-19. Fællesarealer skal desinficeres løbende, og skræl må ikke ligge for længe.
  • Alle beboere skal modtage den nødvendige information om, hvordan COVID-19 forebygges, og hvad der skal gøres,  hvis nogle oplever symptomer på COVID-19. Dette skal være til rådighed på flere forskellige sprog.
  • Flygtningelejrene skal have et passende antal af lægepersonale til stede samt hjælp til at tage sig af psykisk syge og sårbare personer. Hvis muligt, kan disse services blive udbudt online.

 Læs Amnestys henvendelse til de græske myndigheder.

Ikke kun Grækenlands ansvar

Men Grækenland kan ikke stå alene med ansvaret, mener Amnesty International.

EU’s medlemslande har været med til at finansiere og skabe lejrene, og de kan derfor ikke lukke øjnene for problemet – det vil kun gøre det større. 

Derfor skal EU’s medlemslande sende flere ressourcer, såsom personale og penge, til lejrene på de græske øer. 

Derudover vil det gøre en stor forskel for de mennesker, der er fastholdt i lejrene og for de græske myndigheder, hvis flere lande går med til at genbosætte et antal af de mest sårbare flygtninge.